Łódź Rewitalizuje

Działania

Przędzalniana 61

  

Najważniejsze ogłoszenia
 

 

 

Inwestycja planowana na rok:

2020

 

 

CO POWSTANIE?

Budynek podlega przebudowie i remontowi konserwatorskiemu. Prace objęte są Programem Funkcjonalno-Użytkowym. (PFU)

 W budynku powstanie:

  • 8 lokali mieszkalnych
  • 3 pracownie twórcze.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA FAMUŁA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt