Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Zachodnia (na odcinku Próchnika - Legionów)

Inwestycja zakończona w kwietniu 2021 r.

 

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Układ ulic,

Po obu stronach ulicy został wykonany chodnik. Od strony wschodniej ma on szerokość 3,5÷5,1 m, natomiast od strony zachodniej 1,8÷2 m. Odcinek w rejonie pasażu Zachodnia-Piotrkowska został on wykonany w formie ozdobnej z materiałów kamiennych. Pozostała część chodników po każdej ze stron ulicy wykonana jest z płyt betonowych z elementami kostki kamiennej. Zakres robót na ww. odcinku jezdni objął jedynie wymianę nawierzchni asfaltowej oraz krawężników. Po obu stronach ulicy na całej jej długości zostały wyznaczone miejsca postojowe wykonane z kostki kamiennej oraz zlokalizowano miejsca zielone. Nasadzone zostały nowe drzewa. Przystanki odnowiono, wyniesiono, a ich elementy zostaną wykonane w stylu inspirowanym architekturą i zdobnictwem z przełomu XIX i XX w. Zakres robót objął remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowana zostałą także sieć elektryczna oraz wymieniono istniejącą infrastrukturę oświetleniową. Powstały także nowe punkty monitoringu miejskiego.

Na ulicy powstało:

 • 8 stojaków rowerowych,
 • 18 krat poziomych i pionowych zabezpieczających drzewa,
 • 22 oprawy oświetlenia ulicznego,
 • słupek i wiata przystankowa,
 • przystankowy kosz na śmieci,
 • 8 ławek ulicznych,
 • 2 ławki peronowe,
 • 8 koszy ulicznych,
 • 30 barierek ulicznych ze skrzynkami kwiatowymi.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: listopad 2017

I przetarg został ogłoszony 9 listopada 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.50.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 28 grudnia 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na komplet 6 ulic łącznie):

 • 78 942 228,95 zł - Mosty Łódź S.A.
 •  88 999 725,00 zł - IDS-BUD S.A.
 • 89 206 749,89 zł - Konsorcjum: Progreg Infracity Sp. z o.o., MPK Łódź Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo drogowo-budowlane KEMY Sp. z o.o., KRAL Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 44 721 728,18 zł (na komplet 6 ulic łącznie)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: maj 2018

II przetarg został ogłoszony 15 maja 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.10.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

 • 5 398 172,34 zł - Mosty Łódź S.A.
 • 6 660 450,00 zł - IDS-BUD S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 655 223,90 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2019

 Umowa z wykonawcą została podpisana 18 stycznia 2019.

Projektowanie: od stycznia 2019 do kwietnia 2020
Rozpoczęcie remontu: jesień 2020
Zakończenie remontu: kwiecień 2021

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt