Łódź Rewitalizuje

Działania

Sienkiewicza 56

Inwestycja zakończona w grudniu 2020 r.

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Lokale usługowo-handlowe, Meble miejskie, Plac zabaw, Siłownia plenerowa, Drzewa, Zieleń,

Budynek został gruntownie wyremontowany i podłączony do sieci ciepłowniczej, pełniąc nadal funkcje mieszkalną i usługową.

Zmieniony został układ pomieszczeń w budynku. Wszystkie mieszkania wyposażone zostały w łazienki oraz kuchnie lub aneksy kuchenne.

W budynku powstały dwa mieszkania chronione. Jedno z nich przeznaczone zostało dla osób wychodzących z pieczy zastępczej, a drugie dla osób  z zaburzeniami psychicznymi.

Większość lokali usługowych zlokalizowanych zostało na parterze. Jeden - o charakterze biurowo-usługowym - na drugim piętrze.

Zmienił się również teren zewnętrzny, znajdujący się na tyłach kamienicy. Stał się on przestrzenią rekreacyjną, dostępną dla wszystkich mieszkańców miasta. Dzieci mogą bawić się na nowym placu zabaw, a do aktywności fizycznej zachęca plenerowa siłownia. Wstęp dla wszystkich chętnych do skorzystania z nich jest możliwy poprzez wpisanie kodu #8888# na klawiaturze domofonu przy bramie nieruchomości. Istniejące pozostałości dawnego ogrodu zostały uporządkowane. Powstały tu alejki z ławkami i oświetlenie. W części podwórza bliżej kamienicy zasadzona została zieleń niska i drzewa, które stworzyć mają miejski sad. Zbudowano budki lęgowe dla jerzyków. Powstały miejsca do wypoczynku. Postawione zostały również stojaki na rowery. Wytyczono także 4 miejsca postojowe - w tym jedno dla osób z niepełnosprawnością - które umożliwią czasowe pozostawienie samochodu przy korzystaniu z miejscowych usług.

W budynku powstało:                                                                          

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.48.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 9 686 537,26 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 10 483 056,30 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak
  • 11 377 500,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 12 838 740,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: luty 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane  BUDOMAL Rafał Leśniak została podpisana 9 lutego 2018 r. na kwotę 10 483 056,30 zł.

Projektowanie: od lutego 2018 do kwietnia 2019
Rozpoczęcie remontu: marzec 2019

18 marca 2019 kamienica została przekazana wykonawcy jako plac budowy.

Zakończenie remontu: grudzień 2020
Wprowadzenie mieszkańców: 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2021 r.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Martyna Łaszczyk tel. 42 637 72 06 wew.41 tel. kom.: 512 985 574 m.laszczyk@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Martyna Łaszczyk tel. 42 637 72 06 wew.41 tel. kom.: 512 985 574 m.laszczyk@zlm.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
mieszkania chronione Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt