Łódź Rewitalizuje

Działania

Piotrkowska 118

  

Najważniejsze ogłoszenia
"Wybuduj": trwa realizacja robót.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

czerwiec 2024 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Instytucje społeczne, Lokale biurowe, Lokale usługowo-handlowe, Pracownie artystyczne, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja,

Przy Piotrkowskiej 118 nastąpi przebudowa i remont kamienicy wraz z podwórzem. Uwzględniony będzie historyczny charakter nieruchomości XIX-wiecznej kamienicy.

Przez podwórko przebiegać będzie pasaż wewnętrzny prowadzący od Piotrkowskiej 118 do Pasażu Schillera i Placu Komuny Paryskiej oraz do pofabrycznych budynków przy ul. Sienkiewicza 61a i 63.

W budynku znajdą się mieszkania komunalne, biuro, Fundacja Centrum Praw Kobiet, pracownie artystyczne oraz lokale usługowe. Podwórko będzie na nowo zorganizowane jako miejsce rekreacji dla mieszkańców.

Na podwórzu znajduje się kilka cennych drzew, które będą zachowane: klon srebrzysty i zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, brzoza brodawkowata oraz lipa drobnolistna. Pojawi się również dodatkowa roślinność, w tym pergole porośnięte zielenią pnącą.

Zewnętrzny teren będzie oświetlony. Utworzone będą miejsca parkingowe.

W budynku powstanie:

 • 14 mieszkań komunalnych,
 • 1 biuro,
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet,
 • kilkanaście lokali usługowych,
 • 2 pracownie artystyczne.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: sierpień 2018

Przetarg został ogłoszony 6 sierpnia 2018 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.19.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 2 października 2018 r.

Złożona została 1 oferta na kwotę 135 937 847,01 zł (na inwestycję obejmującą remont kamienic Piotrkowska 118, Sienkiewicza 61a i 63 oraz przebudowę pasażu Schillera, płd. części placu Komuny Paryskiej oraz budowę drogi łączącej ul. Nawrot z placem Komuny Paryskiej).

Zaplanowana przez Miasto kwota: 77 034 097,66 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Ogłoszenie II przetargu (dok. projektowa): maj 2019

II przetarg został ogłoszony 14 maja 2019 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.33.2019

Przejdź do strony przetargu

 

 

Otwarcie ofert: lipiec 2019

Otwarcie ofert w II przetargu (na dokumentację projektową) nastąpiło 4 lipca 2019 r. Wpłynęło 7 ofert (na dokumentację obejmującą kamienice Piotrkowska 118 i Sienkiewicza 63):

 • 1 377 600,00 zł - konsorcjum firm: Studium Sp z o.o., Sp. k. i Studium Sp z o.o.
 • 1 685 100,00 zł - Zespół Projektowo - Inwestycyjny Kontrapunkt V- projekt Aleksander Mirek
 • 1 186 501,67 zł - Łukasz Szleper SLPROJEKT Sp. z o.o.
 • 1 388 000,00 zł - LODROM Sp z o.o.
 • 608 850,00 zł - P.H.U. "TAROS" Tadeusz Rostkowski
 • 896 645,40 zł - konsorcjum firm: DEMIURG Projekt S.A i DEMIURG Sp z o.o., Sp. k.
 • 962 521,89 zł - Eco - Investment Poland Sp z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 1 216 926,56 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2019

Umowa z firmą P.H.U. "TAROS" Tadeusz Rostkowski została podpisana 24 października 2019 r. na kwotę 608 850,00 zł  zł.

Projektowanie: od listopada 2019 do sierpnia 2020
Ogłoszenie III przetragu (na prace budowlane)

II przetarg (na prace budowlane) został ogłoszony 28 września 2021 roku.

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII.271.19.2021

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2021

Otwarcie ofert w III przetargu (na prace budowalne) nastąpiło 17  grudnia 2021 r. Wpłynęły 3 oferty:

 • 29 274 000,00 zł - EBS BUD Sp. z o.o.
 • 33 822 369,85 zł - Konsorcjum firm: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. i ALSTAL Real Estate Sp. z o.o.
 • 25 000 000,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 15 852 731,98 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Rozpoczęcie remontu: 2022
Zakończenie remontu: czerwiec 2024
Wprowadzenie mieszkańców: 2024
Uruchomienie Fundacji Centrum Praw Kobiet: 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Beata Pietrzak tel. 42 638 48 92 be.pietrzak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Kalina Kędziora tel. 798 733 844 k.kedziora@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt