Łódź Rewitalizuje

Działania

6 - okolice Centrum OFF Piotrkowska

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 zawartej w dniu 30 sierpnia 2017r.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Całkowita wartość projektu: 93 131 062,74 zł. Dofinansowanie na realizację projektu: 35 870 039,26 zł (69,45% wydatków kwalifikowalnych projektu), w tym ze środków Unii Europejskiej: 33 342 351,23 zł, z Budżetu Państwa: 2 527 688,03 zł.

 Po aneksie z 21 marca 2022 całkowita wartość Projektu 6 wynosi 98 556 368,23 zł. Dofinansowanie na realizację projektu: EFRR - 34 860 360,28 zł  i Budżet Państwa - 2 516 817,23 zł.

POZNAJ TERMINY I ZAKRES REMONTU!

Jak zmieniła się Twoja okolica?

Okolica zmieniła się dzięki przeprowadzonym remontom budynków, przestrzeni publicznych oraz działaniom mającym na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Obecni i przyszli mieszkańcy okolicy mieli szansę uczestniczyć w sąsiedzkich inicjatywach i wydarzeniach integrujących. 

W najbliższej okolicy wyremontowanych zostało 6 nieruchomości, w tym budynki dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i Syna (Wigencji), które stały się atrakcyjną przestrzenią kulturalną z nową siedzibą Teatru Pinokio.

W wyremontowanych kamienicach dla mieszkańców oddano 26 mieszkań komunalnych 1-, 2- i 3-pokojowych. Powstały również 3 mieszkania chronione: dla osób wychodzących z pieczy zastępczej, dla osób z zaburzeniami psychicznymi (przy ul. Sienkiewicza 56) oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową (ul. Sienkiewicza 79). W podwórku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 56 powstała ogólnodostępna przestrzeń rekreacyjna z placem zabaw, otwartą siłownią oraz miejskim sadem. Specjalnie wydzielone zieleńce znalazły się również na wyremontowanych chodnikach ul. Sienkiewicza. Na chwilę odpoczynku pozwalają postawione ławki, a rowerzyści zyskali nowe stojaki, przy których mogą pozostawić swoje jednoślady. Zainstalowano stylowe latarnie oraz podświetlenia koron wybranych drzew. Remontowane ulice i budynki zostaną dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mieszkańcy mogą korzystać z szeregu nowych bądź wyremontowanych instytucji:

  • Teatr Pinokio (ul. Sienkiewicza 75/77),
  • Centrum Sztuki Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży (ul. Sienkiewicza 75/77),
  • Punkt biblioteczny z księgarnią (ul. Sienkiewicza 75/77),
  • Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów (ul. Sienkiewicza 79),
  • Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnościami (ul. Piotrkowska 142).

Dodatkowo powstały lokale, w których można prowadzić działalność:

  • usługową - 14 lokali (ul.Piotrkowska 142, ul. Sienkiewicza 56 i 79),
  • artystyczną - 10 lokali ( ul. Sienkiewicza 79).

Wirtualny spacer po Projekcie nr 6

Poniżej znajduje się interaktywny wirtualny spacer, który stanowi wizualizację Projektu nr 6 Rewitalizacji Obszarowej miasta Łodzi. Prezentowana wycieczka przygotowana jest w oparciu o Programy Funkcjonalno-Użytkowe, projekty wykonawcze oraz inwentaryzację stanu istniejącego miasta i jest ona systematycznie aktualizowana.
UWAGA!
Model ma charakter poglądowy i uproszczony, nie odzwierciedla w sposób dokładny rzeczywistego wyglądu przestrzeni i zabudowy. CZYTAJ WIĘCEJ >>

Zobacz filmy o tych działaniach!

Prace w Wigencji - stan na maj 2022 roku

Prace w Wigencji - stan na luty 2022 rokuMasz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt