Łódź Rewitalizuje

Działania

Mielczarskiego 15

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa opracowywanie dokumentacji.

 

 

Planowany termin zakończenia inwestycji:

listopad 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Instytucje społeczne, Zieleń, Meble miejskie, Plac zabaw,

Kamienica przejdzie gruntowny remont konserwatorski obejmujący: przebudowę mieszkań (prawa strona parteru budynku) i utworzenie domu dziecka dla 14 wychowanków oraz Centrum Administracyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Budynek frontowy będzie przebudowany natomiast budynek oficyny poprzecznej oraz budynki gospodarcze przewidziano do rozbiórki. Na podwórku, w północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej części, pojawią się nowe drzewa, krzewy, trawy i byliny. Na wolnostojącej konstrukcji stalowej przy elewacjach sąsiednich budynków oraz na elewacji przewidziano wprowadzenie pnączy. W centralnej części podwórka znajdzie się plac zabaw, a w zachodniej części podest wypoczynkowy, wyniesiony terenowymi stopniami ponad poziom terenu. Pozostały teren zaplanowano jako teren utwardzony. Na terenie podwórza zaprojektowano ławki, stojak rowerowy, kosze na śmieci, a także oświetlenie.

W budynku powstaną:

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: czerwiec 2018

I przetarg został ogłoszony 6 czerwca 2018

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.14.2018 

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 13 sierpnia 2018 r. Złożono 2 oferty:

  • 78 766 068,89 zł - konsorcjum: IDS-BUD S.A. i „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak
  • 93 942 746,52 zł - konsorcjum: Larkbud Sp. z o.o.  i  P.U.H. Dekorum-Bud Kontrakty Sp. z o.o. Sp. k.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 43 266 850,16 zł. (za inwestycję obejmującą kompleksowe remonty budynków przy ul. Mielczarskiego 3, 15, 22, 33, przebudowę ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowę trzech przebić międzykwartałowych)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: grudzień 2019

II przetarg został ogłoszony 12 grudnia 2019 r. 

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.25.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: styczeń 2020

Otwarcie ofert w II przetargu nastąpiło 31 stycznia 2020 r. Złożono 3 oferty:

  • 5 320 260,00 zł - INVESSA Justyna Kołodziejczyk
  • 5 970 000,00 zł - Michał Szymczyk Zakład Ogólnobudowlany
  • 6 852 253,57 zł - "BUDOMAL" Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 547 870,60 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: listopad 2020
Projektowanie: od kwietnia 2020 do września 2021
Rozpoczęcie remontu: 2021
Zakończenie remontu: 2022
Wprowadzenie mieszkańców: 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Anna Sus tel. 42 638 50 58 a.sus@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Zachód”) Małgorzata Woźniakiewicz tel. 798 736 115 m.wozniakiewicz@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 42 638 64 07 m.drwecka@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl
placówki opiekuńczo-wychowawczej Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt