Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Gdańska (na odcinku Ogrodowa - Legionów)

Inwestycja zrealizowana w lutym 2019 r.

 

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Fontanna, Układ ulic,

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieciową oraz zagospodarowaniem przestrzeni.

Planowana przebudowa ulicy Gdańskiej zakłada, że będzie to ulica o charakterze woonerfu, z wysokiej jakości materiałów, o uspokojonym ruchu, z zaplanowanym miejscem na parkowanie i z dużym udziałem zieleni.

Dwukierunkowa jezdnia będzie miała 5,5 m szerokości. Pojawią się szerokie chodniki oraz pasy techniczne o szer. 2,0 m, w których będą miejsca do parkowania oraz pasy zieleni z drzewami i mała architektura. Jezdnia i chodniki będą na jednym poziomie, co ułatwi poruszanie się pieszym i osobom z niepełnosprawnościami. Przejścia dla pieszych pojawią się przy skrzyżowaniach z przecznicami i zostaną zaznaczone innymi kolorem kostki, przy ul. Legionów pojawią się także płytki „z wypustkami” wyczuwalne dla osób niewidomych i niedowidzących.

Na skrzyżowaniu z ul. Ogrodową pojawi się kostka granitowa a całe skrzyżowanie będzie wyniesione wyżej niż jezdna ul. Ogrodowej. Dzięki temu ruch na samym skrzyżowaniu zostanie uspokojony. Wjazd na ulicę Gdańską od strony Legionów został zaprojektowany jako wyraźne odcięcie i rampa najazdowa na długości 2 m. Cały ten odcinek stanie się strefą zamieszkania, gdzie piesi będą mieli pierwszeństwo przed samochodami.

Na ulicy pojawi się ponad 50 drzew, krzewy i trawy z systemem nawadniania i podświetleniem, nowe ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe oraz miejski monitoring. 

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: maj 2017

Przetarg został ogłoszony 4 maja 2017 r.

Numer postępowania: ZIM-DZ.3322.17.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 14 lipca 2017 r. Wpłynęły 2 oferty :

  • 3 677 777,77 zł - "Włodan" Andrzej Włodarczyk Sp. j.
  • 4 218 550,68 zł - Przedsiębiorstwo drogowo - budowlane "KEMY" Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 3 651 784,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą - październik 2017

Umowa z firmą WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna została podpisana 31 października  2017 r. na kwotę 3 677 777,77 zł. 

Projektowanie: październik 2017 - kwiecień 2018
Rozpoczęcie remontu: kwiecień 2018

23 kwietnia 2018 r. wykonawca rozpoczął prace ziemne.

Zakończenie remontu: luty 2019

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt