Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Rewolucji 1905 r. (na odcinku Wschodnia - Kilińskiego)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Wykonawca zrealizował roboty budowlane, nie przekazał jednak w dalszym ciągu dokumentacji powykonawczej, odbiór inwestycji z tego powodu jest niemożliwy.

 

 

 

Inwestycja zakończona w listopadzie 2022 r.

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja,

Po obu stronach ulicy został wykonany chodnik. Od strony północnej ma on szerokość 2,9÷3,4 m, natomiast od strony południowej 2,9÷3,7 m. Wykonane one zostały z płyt betonowych z elementami zrobionymi z kostki kamiennej. Ulica wykonana została jako jednojezdniowa, dwupasmowa. Została ona zwężona do szerokości 6 m. Dzięki uzyskanej przestrzeni po stronie północnej powstały miejsca postojowe. Pas ruchu od strony południowej ma szerokość 3,25 m, natomiast od strony północnej 2,75 m. Przystanek pozostał w tym samym miejscu. Wszystkie elementy przystanku zostały wykonane w stylu nawiązującego do wzornictwa przełomu XIX i XX w. Drzewa zostały posadzone w miejscach wypełnionych mieszanką kamienno-glebową. Wykonany został także automatyczny system nawadniający rośliny. Po obu stronach ulicy zostały posadzone krzewy, rośliny płożące, byliny oraz trawy ozdobne. Dominują jednak rośliny liściaste. Zakres robót objął także remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz wykonanie sieci grzewczej dla kamienic. Przebudowana została także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Na ulicy powstało:

  • przystanek z ławkami i koszem,
  • 10 stojaków rowerowych,
  • 6 ławek ulicznych,
  • 7 koszy ulicznych,
  • 17 słupów oświetleniowych.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 września 2017 r. Nie wpłynęła żadna oferta na pakiet 5 ulic i przestrzeni publicznych.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 187 425,90 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: listopad 2017

II przetarg został ogłoszony 8 listopada 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.51.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 grudnia 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na pakiet 7 ulic i przestrzeni publicznych):

  • 18 799 320,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 24 793 110,00 zł - Kral Sp. z o.o.
  • 20 312 924,38 zł - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 11 469 953,84 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 27 kwietnia 2018 r. na kwotę 18 799 320,00 zł (na pakiet 7 ulic i przestrzeni publicznych).

Projektowanie: kwiecień 2018 - marzec 2019
Rozpoczęcie remontu: luty 2020
Zakończenie remontu: listopad 2022

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Paweł Chojnacki tel. 42 638 48 91 pa.chojnacki@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabella Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt