Łódź Rewitalizuje

Działania

Legionów 20

  

Najważniejsze ogłoszenia

"Zaprojektuj i wybuduj": trwa realizacja robót budowlanych.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

czerwiec 2023

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe, Zieleń, Meble miejskie,

Budynki zostaną gruntownie wyremontowane i podłączone do centralnego ogrzewana. Jeden z parterowych budynków gospodarczych zostanie rozebrany. Instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna zostanie wymieniona na nową. Wszystkie budynki zostaną ocieplone. Mieszkania zostaną przebudowane i dostosowane do współczesnych standardów. Będą wyposażane w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. W jednej z oficyn zaplanowano montaż windy. W budynkach zostaną odtworzone brakujące balkony i balustrady oraz odnowione schody. Drzwi i okna zostaną wymienione. Budynki będą wyposażone w domofony. Przestrzeń podwórza zostanie pokryta kostką kamienną. Pojemniki na odpady znajdujące się na podwórzu zostaną usunięte, a w zamian zostanie wydzielone pomieszczenie w jednej z oficyn. Dodatkowo na podwórzu pojawią się ławki i stojaki na rowery. Planowana jest instalacja nowego oświetlenia. W wyznaczonym miejscu zostaną zasadzone nowe krzewy, byliny i trawy. Istniejące drzewa zostaną zachowane i zabezpieczone, a klomby przebudowane.

W budynku powstanie:

  • 40 mieszkań komunalnych,
  • 1 mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnościami,
  • Miejsce Aktywności Lokalnej,
  • 2 lokale usługowe.

Na podwórzu zostanie zamontowane:

  • 6 ławek,
  • 3 stojaki rowerowe.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: październik 2018

I przetarg został ogłoszony 15 października 2018 r.

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.3322.24.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2018

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 27 listopada 2018 r. Nie wpłynęła żadna oferta.

Zaplanowana przez Miasto kwota:  19 615 477,56 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: marzec 2019

II przetarg został ogłoszony 1 marca 2019 r.

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.2621.2.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2019

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 15 kwietnia 2019 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 35 000 000,00 zł - "MERX" Sp. z o.o.
  • 17 343 690,00 zł. - Maria Potz "Mosaicon" Sp. z o.o.
  • 21 500 000, 00 zł - ZAB - BUD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 19 615 477,55 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie III przetargu: czerwiec 2019

III przetarg został ogłoszony 17 czerwca 2019 r.

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.2621.8.2019

Przejdź do strony przetargu

 

 

Otwarcie ofert: lipiec 2019

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 25 lipca 2019 r. Wpłynęła jedna oferta:

  • 19 350 000,00 zł - ZAB  - BUD sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota:  19 615 477,55 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2019

Umowa z firmą ZAB-BUD sp. z o.o. została podpisana 18 października 2019 r. na kwotę 19 350 000,00 zł.

Projektowanie: od października 2019 do września 2020
Rozpoczęcie remontu: styczeń 2021
Zakończenie remontu: II kwartał 2023
Wprowadzenie mieszkańców: II kwartał 2023

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Beata Pietrzak tel. 42 638 48 92 be.pietrzak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Zachód”) Kamila Mamińska tel. 798 736 442 k.maminska@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 272 61 86 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt