Łódź Rewitalizuje

Działania

Fabryczna 17 - Koci Szlak

Inwestycja zakończona w październiku 2018 r.

CO POWSTAŁO?

Remont obejmował wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy Fabrycznej na działkach nr ewid 86/1 i 84/2. Rozebrana została istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych i wykonana nowa - z piaskowca. Odnowiona została również zieleń.

 

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KOCI SZLAK

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

WIZUALIZACJE ZMIAN

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Ogłoszenie przetargu: marzec 2018

Przetarg został ogłoszony 21 marca 2018.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.26.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2018

Otwarcie ofert w przetargu nastąpiło 5 kwietnia 2018 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 1 147 441,16 zł - Konsorcjum: G&P Invest Sp. z o.o., PBH ELSAT Marcin Posłuszny

Zaplanowana przez Miasto kwota: 990.000,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z konsorcjum Konsorcjum firm G&P Invest Sp. z o.o. i PBH ELSAT Marcin Posłuszny, została podpisana 25 kwietnia 2018 r. na kwotę 1 147 441,16 zł.

Rozpoczęcie remontu: maj 2018
Zakończenie remontu: październik 2018

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt