Łódź Rewitalizuje

Działania

Księży Młyn 1

  

Najważniejsze ogłoszenia:
Trwają prace projektowe

 

 

Inwestycja planowana na:

grudzień 2021

CO POWSTANIE?

Budynek podlega przebudowie i remontowi konserwatorskiemu.

W budynku powstanie:

  • 5 lokali mieszkalnych
  • poczta
  • świetlica dla dzieci.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Ogłoszenie przetargu: luty 2020
Otwarcie ofert: luty 2020
Wynik przetargu: marzec 2020
Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2020
Rozpoczęcie remontu: kwiecień 2020
Zakończenie remontu: grudzień 2021
Wprowadzenie mieszkańców: I kwartał 2022
Uruchomienie świetlicy: połowa 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA FAMUŁA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt