Łódź Rewitalizuje

Działania

Księży Młyn 16 (konsumy)

  

Najważniejsze ogłoszenia
 

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2020

CO POWSTANIE?

W budynku zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Otwarcie ofert: czerwiec 2019
Wynik przetargu: czerwiec 2019
Podpisanie umowy z wykonawcą: lipiec 2019
Rozpoczęcie remontu: lipiec 2019
Zakończenie remontu: lipiec 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ DAWNE KONSUMY

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt