Łódź Rewitalizuje

Działania

Przędzalniana 57

  

Najważniejsze ogłoszenia
 

 

 

Inwestycja zakończona

CO POWSTAŁO?

Remont budynku zrealizowano ze środków własnych miasta w latach 2017-2018. W budynku znajdują się dwie pracownie dla twórców i sześć lokali mieszkalnych o powierzchni od 14 m2 do 64 m2.

      

Jak zaawansowane są prace?

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2017

Przetarg został ogłoszony 12 kwietnia 2017.

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.24.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2017

W  przetargu otwarcie ofert nastąpiło 27 kwietnia 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 2 920 000,00 zł - Zakład Remontowo - Budowlany Amer - Bud Jabłońscy Sp. j.
  • 2 365 200,00 zł - VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 550 00,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: maj 2017

Umowa z firmą VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz. została podpisana 23 maja 2017 r na kwotę 2 365 200,00 zł. 

Rozpoczęcie remontu: czerwiec 2017
Zakończenie remontu: czerwiec 2018

Remont został zakończony 15 czerwca 2018 roku.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA FAMUŁA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt