Łódź Rewitalizuje

Działania

Przędzalniana 67

  

Najważniejsze ogłoszenia:
Trwają prace budowlane.

 

 

Inwestycja planowana na:

luty 2022

CO POWSTANIE?

Budynek podlega przebudowie i remontowi konserwatorskiemu.

 W budynku powstanie:

  • 8 lokali mieszkalnych
  • 1 lokal użytkowy.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Ogłoszenie przetargu: sierpień 2019
Otwarcie ofert: wrzesień 2019
Wynik przetargu: październik 2019
Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2019
Rozpoczęcie remontu: styczeń 2020
Zakończenie remontu: luty 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA FAMUŁA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt