Łódź Rewitalizuje

Działania

Droga łącząca ul. Tuwima z ul. Moniuszki

Projekt pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)" realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Całkowita wartość projektu: 50 788 811,00 zł

Dofinansowanie na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej: 26 651 849,44 zł.


  

Najważniejsze ogłoszenia

 

 

 

Zakończenie inwestycji

2023

 

WOONERF NA MONIUSZKI

Ulica Moniuszki, dawny pasaż Meyera, odzyskuje swój blask, stając się kolejnym woonerfem w Łodzi.

W ramach przebudowy ulicy Moniuszki wymieniono nawierzchnię jezdni i chodników, pojawiła się nowa zieleń ozdobnej oraz oświetlenie. Po przebudowie ulica ma pełnić rolę reprezentacyjnej przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych.

Planując zieleń dla nowego woonerfu, projektanci dobrali gatunki roślin odpornych na warunki miejskie oraz dobrze znoszące ograniczone nasłonecznienie w okresie wegetacji. Efektowne szpalery tworzą tu drzewa z gatunku wiśnia piłkowana odmiany kanzan. Całość współgra z zielenią na pobliskich ulicach 6 Sierpnia i Traugutta.

CO JESZCZE POWSTANIE W RAMACH INWESTYCJI?

Tagi słownikowe: Zieleń, Lokale biurowe,

Powstanie nowa, niewielka ulica miejska, która będzie otwarciem kwartału łącząc ul. Tuwima z ul. Moniuszki. Przechodzić ona będzie przez budynek przy ul. Tuwima 10.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: maj 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 30 maja 2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 50 788 811,00 zł, kwota dofinansowania z EFRR - 26 651 849,44 zł, co stanowi 52,5% całości projektu.

Ogłoszenie przetargu: wrzesień 2017

Przetarg ogłoszono 26 września 2017

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.71.2017   

Przejdź do przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 2 listopada 2017. Wpłynęły trzy oferty:

  • 3 895 742,31zł – Polskie Surowce Skalne Sp.z.o.o.
  • 3 719 923,41zł – Strabag Sp.z.o.o.
  • 3 582 317,00zł – Konsorcjum MMK-INŻ. Sp.z.o.o.; Larkbud Sp.z.o.o.

Zaplanowana przez miasto kwota: 3 872 750,83 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: grudzień 2017

Umowę z Konsorcjum firm podpisano 29 grudnia 2017 r.

Projektowanie: 2017 - 2018
Rozpoczęcie remontu: 2018
Zakończenie remontu: 2022

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Elżbieta Pierzgalska tel. (42) 638-59-07 e.pierzgalska@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt