Łódź Rewitalizuje

Działania

Tuwima 10

Projekt pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)" realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Całkowita wartość projektu: 50 788 811,00 zł

Dofinansowanie na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej: 26 651 849,44 zł


  

Najważniejsze ogłoszenia

Trwają prace remontowe.  

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Zieleń, Lokale biurowe,

Przeprowadzona zostanie całkowita przebudowa budynku z zachowaniem pofabrycznego charakteru obiektu. Planowane jest odnowienie elewacji oraz nadbudowa jednej kondygnacji od strony północnej.  Wymianie ulegną wszystkie instalacje znajdujące się w budynku. Obiekt przyjmie nową funkcję administracyjno-biurową z usługami na parterze. W budynku ma się mieścić jeden z wydziałów Urzędu Miasta. Dzięki odpowiednio szerokim drzwiom i windzie obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zmiany obejmą również podwórze. Planowane są nasadzenia drzew oraz wybrukowanie obszaru kostką. Przy obiekcie nie zabraknie stojaków na rowery, ławek oraz koszy na śmieci. Obecnie przez frontowy budynek oraz podwórze przechodzi droga obsługująca kwartał ulic: Piotrkowska-Tuwima-Sienkiewicza-Moniuszki.

W budynku będą się znajdować:

  • 2 sale konferencyjne
  • 1 lokal użytkowy
  • 12 sal biurowych
  • 6 pomieszczeń administracyjnych
  • 1 przestrzeń kreatywna
  • 1 pomieszczenie dla matki z dzieckiem

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: maj 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 30 maja 2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 50 788 811,00 zł, kwota dofinansowania z EFRR - 26 651 849,44 zł, co stanowi 52,5% całości projektu.

Ogłoszenie I przetargu: sierpień 2017

I przetarg został ogłoszony 14 sierpnia 2017.    

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.88.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 27 września 2017 r. Wpłynęła jedna oferta:

  • 31 580 004,00zł – Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp.z.o.o.; Przedstawicielstwo budowlane PAGMA-BUD

Zaplanowana przez miasto kwota: 7 319 361,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: luty 2018

II przetarg został ogłoszony 14 lutego 2018 r.

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.13.2018

Przejdź do przetargu

Otwarcie ofert: maj 2018

Otwarcie ofert w  II przetargu nastąpiło 2 maja 2018 r. Wpłynęła jedna oferta:

  • 10 900 000, 00 – Merx Sp. z o.o.

Zaplanowana przez miasto kwota: 7 319 361,00zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie III przetargu: wrzesień 2018

III przetarg został ogłoszony 1 września 2018 r.

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.113.2018

Przejdź do przetargu

Otwarcie ofert: październik 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 22 października 2018 r. Wpłynęły dwie oferty:

  • 17 343 000,00zł-P.U.H Dekorum-Bud Kontrakty Sp.z.o.o.
  • 13 407 000,00zł – Maria Potz Mosaicon Sp.z.o.o.

Zaplanowana przez miasto kwota: 10 900 000,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: 2018

Umowę z firmą  Maria Potz MOSAICON Sp. z o.o. zawarto w dniu 17 grudnia 2018 r. na kwotę 13 407 000,00 zł.

Projektowanie: luty 2019 - lipiec 2019
Rozpoczęcie remontu: luty 2020
Zakończenie remontu: grudzień 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Elżbieta Pierzgalska tel. (42) 638-59-07 e.pierzgalska@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt