Łódź Rewitalizuje

Działania

Wirtualny spacer: warunki

Wycieczka przedstawia interaktywną wizualizację fragmentów miasta objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Wizualizacja ma charakter poglądowy i uproszczony, nie może być traktowana jako dokument oficjalny i być podstawą decyzji administracyjnych lub gospodarczych. Nie odzwierciedla w sposób dokładny rzeczywistego wyglądu przestrzeni i zabudowy.

Zieleń w wizualizacji przedstawiona jest w sposób symboliczny i nie ukazuje jej faktycznego rozmieszczenia ani różnorodności gatunkowej.

Ostateczny wygląd inwestycji remontowanych w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi może się różnić. Prezentowana wycieczka przygotowana jest w oparciu o programy funkcjonalno-użytkowe, projekty wykonawcze oraz inwentaryzację stanu istniejącego miasta i jest systematycznie aktualizowana.

Wycieczka powstała w ramach projektu "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt