Łódź Rewitalizuje

Potencjał estetyki przestrzeni

Wskaźnik w wersji docelowej będzie obrazował potencjał estetyki przestrzeni miejskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tego potencjału w Łodzi, przy czym większe znaczenie przy jego wyznaczaniu będzie miał stan estetyki zabytków (szczególnie rejestrowych) a mniejszy – saldo nasadzeń zieleni urządzonej

Dla zmian estetyki przestrzeni kluczowe wydają się wycinki i nasadzenia zieleni przyulicznej i małych enklaw zieleni (np. parków kieszonkowych), które mogą radykalnie zmienić (wzbogacić lub zubożyć) przestrzeń miejską.

W obecnej wersji tymczasowej wskaźnik reprezentuje wyłącznie saldo nasadzeń. Sytuacja w poszczególnych parkach wymaga dokładniejszego, indywidualnego przeglądu. Nie należy niepokoić się z góry ciemnymi plamami wycinek w parkach, które  mogą mieć charakter pielęgnacyjny i de facto nie muszą zmniejszać potencjału estetyki obszaru.

Ze względu na brak danych dotyczących stanu zabytków dla wskaźnika zmian estetyki przestrzeni decydujące znaczenie zyskują wycinki i nasadzenia zieleni przyulicznej i małych enklaw zieleni (np. parków kieszonkowych), które mogą radykalnie zmienić (wzbogacić lub zubożyć) przestrzeń miejską.

W obecnej, tymczasowej wersji wskaźnik reprezentuje wyłącznie saldo nasadzeń. Nie należy niepokoić się ciemnymi plamami wycinek w parkach, które  mogą mieć charakter pielęgnacyjny i de facto nie muszą zmniejszać potencjału estetyki obszaru. Wskaźnik wymaga pilnego uzupełnienia o wyniki monitoringu stanu zabytków.

Na mapie obrazującej poziom wskaźnika potencjału estetyki przestrzeni w 2018 roku w Łodzi wyraźnie daje się zauważyć najwyższy poziom wskaźnika w miejscach nasadzeń zieleni, tj. m.in.:

  • w rejonie Parku Poniatowskiego, Parku Helenów, Parku Staromiejskiego, Parku nad Jasieniem, Parku Legionów,
  • wzdłuż osi ulic Kościuszki i Zachodniej,
  • w rejonie Nowego Centrum Łodzi.

Heksagony, w których obserwować można różnice w 2018 roku względem 2017 roku, rozmieszczone są mozaikowo na obszarze, co świadczy o braku wyraźnego trendu przestrzennego przy jednoczesnych niewielkich zmianach występujących w poszczególnych lokalizacjach.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt