Łódź Rewitalizuje

Ortofotomapy Łodzi

Ortofotomapa jest to kartometryczny, fotograficzny obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zbioru zdjęć lotniczych lub satelitarnych na obraz, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu. W przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego charakteryzuje się rzutem ortogonalnym i jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu. W tej aplikacji dostępnych jest dziesięć ortofotomap:

  • ortofotomapa lotnicza z roku 1994 (piksel 0.5 m),
  • ortofotomapa satelitarna z roku 2005 (piksel około 1 m),
  • ortofotomapa lotnicza z roku 2007 (piksel 0.2 m),
  • ortofotomapa lotnicza z kwietnia 2009 r. (piksel 0.2 m),
  • ortofotomapa lotnicza z kwietnia 2011 r. (piksel 0.1 m),
  • ortofotomapa lotnicza z maja 2013 r. (piksel 0.05 m),
  • ortofotomapa lotnicza z kwietnia/maja 2015 r. (piksel 0.05 m).

Począwszy od roku 2017 ortofotomapy wykonywane są w ramach projektu Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  • ortofotomapa lotnicza z kwietnia 2017 r. (RGB i CIR, piksel 0.05 m),
  • ortofotomapa lotnicza z kwietnia 2019 r. (RGB i CIR, piksel 0.05 m),
  • prawdziwa ortofotomapa z kwietnia 2021 r. (RGB i CIR, piksel 0.05 m).

Prawdziwa ortofotomapa w porównaniu do klasycznej ortofotomapy posiada dodatkową zaletę w postaci braku tzw. kładących się obiektów. Obiekty zretyfikowane są do położenia ortogonalnego, co eliminuje martwe miejsca (obszary zasłonięte wysokimi budynkami).

Zobacz instrukcję Jak korzystać z naszych map?

Otwórz mapę Ortofotomapy Łodzi w latach 1994-2021 w nowym oknie.

Kontakt