Łódź Rewitalizuje

Opiniowanie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji 2023

Materiały udostępnione instytucjom publicznym w ramach procesu opiniowania projektu aktualizacji w 2023 roku Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi. Proces przebiega zgodnie z art. 17.2 pkt. 4a Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi

Diagnoza obszaru rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych GPR w 2023 roku

Kontakt