Łódź Rewitalizuje

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Specjalna strefa rewitalizacji ustanawiana jest na obszarze rewitalizacji przez Radę Miejską na okres maksymalnie 10 lat. Jej wprowadzenie pozwala na uproszczenie procedur administracyjnych związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji oraz korzystanie ze szczególnych udogodnień i specjalnych procesów. W Łodzi uchwała ta została przyjęta 22 lutego 2017 roku. Dzięki temu narzędziu Miasto organizuje co roku konkurs na dotacje do remontu budynków.

Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona została na całym obszarze rewitalizacji w Łodzi.

Uchwały dotyczące ustanowienia Strefy oraz wszelkie jej zmiany publikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. 

Uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Uchwała XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Uchwała Nr XI/399/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji

 

Uchwała Nr XLIII/1338/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2021 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Uchwała nr LXXXIX/2719/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji

 

 

Kontakt