Łódź Rewitalizuje

Dla naukowców i studentów

Prowadzenie efektywnych działań rewitalizacyjnych możliwe jest jedynie gdy działamy w oparciu o dane i rzetelne analizy. Jesteśmy zdania, że rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi pozwoli miastu być na bieżąco z zagadnieniami i tematami istotnymi dla środowiska naukowego, a naukowcom dobierać tematy badań do zmian planowanych w mieście.  Zależy nam również na współpracy ze studentami oraz organizacjami studenckimi, tak by wesprzeć ich w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia w temacie łódzkiej rewitalizacji.

Jeżeli posiadasz interesujące wyniki badań naukowych lub publikacje i artykuły dotyczące szeroko pojętej rewitalizacji miast, a w szczególności rewitalizacji Łodzi, to zachęcamy do podzielenia się z nami materiałem na wskazany na dole strony adres mailowy. Docelowo chcemy zbudować bazę takich opracowań, tak by również mieszkańcy mieli łatwy dostęp do istotnych opracowań.

Co możemy zaoferować uczelniom i naukowcom?

Partnerstwa w projektach

Jeżeli uczelnia poszukuje partnera do projektów krajowych bądź międzynarodowych związanych z szeroko pojętą rewitalizacją, zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje – w szczególności zależy nam na projektach o charakterze innowacyjnym, w trakcie których będzie możliwość wypracowania nowatorskich rozwiązań z punktu widzenia Miasta.

Pomoc w dotarciu do danych

Jeżeli do swojej pracy potrzebujesz danych, możemy pomóc z ich wyborem. Opowiemy jakimi danymi dysponujemy i w jaki sposób (i do kogo) można się zwrócić po informacje których potrzebujesz.

Udział w zajęciach ze studentami

Pracownicy zajmujący się rewitalizacją są otwarci na upowszechnianie informacji na temat prowadzonych przez siebie działań. Dysponujemy szerokim gronem specjalistów odpowiedzialnych m.in. za bezpośrednią pracę z mieszkańcami, prowadzenie konsultacji społecznych, przygotowanie programów oraz inwestycji, pracę z przedsiębiorcami, monitorowanie efektu działań rewitalizacyjnych. Możemy pomóc nawiązać kontakt z innymi osobami w urzędzie jeżeli akurat dane zagadnienie nie będzie w naszych kompetencjach.

Pomoc w wyborze tematów zajęć

Możemy doradzić jakie tematy są aktualne pod względem planów miasta na najbliższe lata. W przypadku ustalania tematu całego przedmiotu, zachęcamy do zgłaszania się do nas z wyprzedzeniem – w większości przypadków początek października jest zbyt późnym terminem na ustalenie tematu zajęć na semestr zimowy.

Pomoc w wyborze tematu pracy dylomowej

W przypadku prac dyplomowych możemy doradzić na każdym jej etapie i przede wszystkim oferujemy pomoc studentom, których prace będą miały charakter aplikacyjny.

Poniżej prezentujemy zagadnienia, które są w szczególności istotne z punktu widzenia Biura ds. Rewitalizacji. Mogą one stanowić inspirację do wspólnego wypracowania tematu, który będzie zarówno atrakcyjny dla studenta, ale również przydatny z punktu widzenia prowadzenia procesu rewitalizacji Łodzi.

 

Zagadnienia istotne dla Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ

Informacja i promocja:

 1. Skąd różne grupy interesariuszy czerpię wiedzę o rewitalizacji Łodzi, w szczególności mieszkańcy obszarów na których realizowane są projekty 1-8 ROCŁ?
 2. Co mieszkańcy sądzą o obecnych źródłach informacji?
 3. Jak powinny być zaprojektowane materiały informacyjne by były czytelne dla mieszkańców?

Transport:

 1. Co skłoniłoby mieszkańców do wprowadzenia zakazu parkowania na podwórkach?
 2. Jaki jest wpływ rewitalizacji obszarowej na zmianę nawyków transportowych?
 3. Jakie są preferencje i zachowania transportowe mieszkańców obszaru rewitalizacji?

Przeprowadzki:

 1. Jakiego wsparcia mieszkańcy oczekują przy przeprowadzkach?
 2. Na ile mieszkańcy zaadaptowali się w nowym miejscu po przeprowadzce w ramach rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi?
 3. Śledzenie losów mieszkańców – co się dzieje z mieszkańcami którzy chcą wrócić, a co z tymi którzy chcą zostać (perspektywa wieloletnia)?

Przestrzeń publiczna:

 1. Jak zdaniem mieszkańców powinno przebiegać włączenie ich w tworzenie przestrzeni publicznych?
 2. Współtworzenie podwórek i zieleni podwórkowej przez mieszkańców
 3. Gdzie i w jakiej formie mogłyby powstać ogrody społecznościowe?
 4. Wyposażenie przestrzeni publicznych, które wspiera dążenie do zero waste – potrzeba wykorzystania i potencjalne lokalizacje dla publicznych kompostowników i giveboxów
 5. Symbole lokalnej tożsamości - jakie obiekty, budynki, miejsca stanowią o unikalności Łodzi, z jakich mieszkańcy są dumni, z jakimi się identyfikują
 6. Wartość zieleni w mieście i dostęp do terenów rekreacyjnych w okolicy zamieszkania w opinii mieszkańców obszaru rewitalizacji
 7. Analiza stanu obiektów zabytkowych
 8. Projektowanie miasta ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi

Przedsiębiorczość:

 1. Jak remonty wpływają na działalność i dochody lokalnych przedsiębiorców?
 2. Jakich sklepów i lokali usługowych brakuje na obszarze rewitalizacji?
 3. Jaki jest rozkład poszczególnych rodzajów sklepów i lokali usługowych na obszarze rewitalizacji?
 4. Co zachęciłoby przedsiębiorców do najmu lokali na obszarze rewitalizacji?
 5. Jaki jest modal split klientów lokali przy poszczególnych ulicach?
 6. Jak można udoskonalić system wynajmu lokali przez Miasto by zmniejszyć okres w którym stoją puste?
 7. Jakie są możliwości tymczasowego wykorzystania lokali miejskich?
 8. Jak w innych miastach wygląda wpływ uspokojenia ruchu na działalność gospodarczą (dobre praktyki)?
 9. Jakie rozwiązania w zakresie ruchu drogowego w centrum i parkingów sprzyjają rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości?
 10. Jaka powinna być gastronomia poza ścisłym centrum (Piotrkowska i sąsiednie ulice)?
 11. Jak zachęcić konsumentów do korzystania z lokali usługowych na obszarze rewitalizacji?
 12. Jak otoczenie przestrzenne wpływa na zachowania konsumenckie?
 13. Sposób informacji i promocji obecnych przedsiębiorców – w jaki sposób docierają do klientów?
 14. Dostępność architektoniczna i przestrzenna lokali usługowych
 15. Jakie może być wpływ zmian zachowań konsumenckich na lokalnych przedsiębiorców?
 16. Jak wspierać lokalnych rzemieślników?
 17. Kim są klienci łódzkich rzemieślników i lokalnych biznesów?
 18. Obecność w mediach społecznościowych lokalnych przedsiębiorców oraz wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi pozwalających zwiększyć sprzedaż
 19. Jakiego wsparcia potrzebują przedsiębiorcy by zwiększyć swoje dochody?

Sztuki wizualne:

 1. Historie mieszkańców
 2. Historie przedsiębiorców i rzemieślników
 3. Historie zmiany przestrzeni miejskich
 4. Identyfikacje wizualne i szyldy dla lokalnych przedsiębiorców

 Inne:

 1. Procesy gentryfikacyjne w Łodzi – na ile działania remontowe realizowane przez Miasto oraz nowe osiedla budowane przez inwestorów prywatnych przyczyniają się do gentryfikacji na obszarze rewitalizacji?
 2. Jaka jest aktywność wspólnot mieszkaniowych i prywatnych właścicieli nieruchomości w zakresie remontów i planów remontowych nieruchomości?
 3. Jaki jest potencjał wykorzystania narzędzi zawartych w ustawie o rewitalizacji w Łodzi?
 4. Jak osiągnąć jak największe efekty jak najmniejszym nakładem środków (przykłady rozwiązań ze świata)?
 5. Identyfikacja lokalnych liderów w sąsiedztwach
 6. Jakiego wsparcia ze strony miasta (oprócz finansowego) oczekują wspólnoty mieszkaniowe?
 7. Kim są łódzcy bezdomni?
 8. Co sprawiło, że udało się poszczególnym osobom w Łodzi wyjść z bezdomności?
 9. Wprowadzanie zieleni na podwórka kamienic – metody niskokosztowe i łatwe pod względem konserwacji
 10. Jakie działania łódzkie firmy realizują w ramach CSR?
 11. Narzędzia informatyczne dla lokalnych przedsiębiorców
 12. Tworzenie usług publicznych przyjaznych dla kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi
Promowanie wydarzeń naukowych

Na Portalu Rewitalizacji pragniemy zamieszczać informacje o organizowanych przez łódzkie uczelnie wyższe wydarzeniach naukowych. Zależy nam by informacja o nich dotarła do jak najszerszego grona odbiorców, którzy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Zachęcamy do wysyłanie informacji o konferencjach na podany niżej adres mailowy (opis + link do strony internetowej na której można znaleźć więcej informacji + zdjęcie lub grafika).

Cykliczne spotkania z przedstawicielami uczelni

Obecnie jesteśmy na etapie ustalania terminu cyklicznych spotkań z łódzkim środowiskiem naukowym. Jeżeli chcesz otrzymywać o nich informacje drogą mailową, zgłoś się do nas na adres e-mail podany na dole strony.

Inne

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w jakimś innym temacie, to skontaktuj się z nami, a postaramy się ci pomóc.

Co możemy zaoferować studentom?

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie są bezpłatne i mogą trwać do 3 miesięcy. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat działań realizowanych przez Biuro i rozeznać się czy w najbliższym czasie będziemy realizować działania, które ciebie interesują, to skontaktuj się z nami. W trakcie praktyk zależy nam by studenci poznali specyfikę pracy we wszystkich oddziałach, tak by mogli zrozumieć złożoność prowadzonych przez nas działań – zarówno jest to praca biurowa, ale również praca „w terenie” i udział w spotkaniach z mieszkańcami.

> Szczegółowe informacje o procedurze

Zanim pójdziesz do pokoju 138a, skontaktuj się z nami by ustalić szczegóły praktyk.

Pomoc w wyborze tematu pracy zaliczeniowej lub dyplomowej

Jeżeli chciałbyś by twoja praca zaliczeniowa lub dyplomowa nie poszła do szuflady, lecz wnioski z niej płynące przydały się Miastu do realizacji i udoskonalania bieżących działań, to jest możliwość współpracy z nami w zakresie wyboru tematu pracy. Możemy zarówno doradzić w zakresie wyboru tematu lub doprecyzowania tematu już przez ciebie wybranego.


Jeżeli posiadasz jakieś prace z poprzednich semestrów, którymi chciałbyś się podzielić, bo uważasz, że zawierają w sobie coś ważnego z punktu widzenia miasta, to zachęcamy do wysłania ich nam na poniżej podany adres mailowy.

 

Zagadnienia istotne dla Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ

Informacja i promocja:

 1. Skąd różne grupy interesariuszy czerpię wiedzę o rewitalizacji Łodzi, w szczególności mieszkańcy obszarów na których realizowane są projekty 1-8 ROCŁ?
 2. Co mieszkańcy sądzą o obecnych źródłach informacji?
 3. Jak powinny być zaprojektowane materiały informacyjne by były czytelne dla mieszkańców?

Transport:

 1. Co skłoniłoby mieszkańców do wprowadzenia zakazu parkowania na podwórkach?
 2. Jaki jest wpływ rewitalizacji obszarowej na zmianę nawyków transportowych?
 3. Jakie są preferencje i zachowania transportowe mieszkańców obszaru rewitalizacji?

Przeprowadzki:

 1. Jakiego wsparcia mieszkańcy oczekują przy przeprowadzkach?
 2. Na ile mieszkańcy zaadaptowali się w nowym miejscu po przeprowadzce w ramach rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi?
 3. Śledzenie losów mieszkańców – co się dzieje z mieszkańcami którzy chcą wrócić, a co z tymi którzy chcą zostać (perspektywa wieloletnia)?

Przestrzeń publiczna:

 1. Jak zdaniem mieszkańców powinno przebiegać włączenie ich w tworzenie przestrzeni publicznych?
 2. Współtworzenie podwórek i zieleni podwórkowej przez mieszkańców
 3. Gdzie i w jakiej formie mogłyby powstać ogrody społecznościowe?
 4. Wyposażenie przestrzeni publicznych, które wspiera dążenie do zero waste – potrzeba wykorzystania i potencjalne lokalizacje dla publicznych kompostowników i giveboxów
 5. Symbole lokalnej tożsamości - jakie obiekty, budynki, miejsca stanowią o unikalności Łodzi, z jakich mieszkańcy są dumni, z jakimi się identyfikują
 6. Wartość zieleni w mieście i dostęp do terenów rekreacyjnych w okolicy zamieszkania w opinii mieszkańców obszaru rewitalizacji
 7. Analiza stanu obiektów zabytkowych
 8. Projektowanie miasta ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi

Przedsiębiorczość:

 1. Jak remonty wpływają na działalność i dochody lokalnych przedsiębiorców?
 2. Jakich sklepów i lokali usługowych brakuje na obszarze rewitalizacji?
 3. Jaki jest rozkład poszczególnych rodzajów sklepów i lokali usługowych na obszarze rewitalizacji?
 4. Co zachęciłoby przedsiębiorców do najmu lokali na obszarze rewitalizacji?
 5. Jaki jest modal split klientów lokali przy poszczególnych ulicach?
 6. Jak można udoskonalić system wynajmu lokali przez Miasto by zmniejszyć okres w którym stoją puste?
 7. Jakie są możliwości tymczasowego wykorzystania lokali miejskich?
 8. Jak w innych miastach wygląda wpływ uspokojenia ruchu na działalność gospodarczą (dobre praktyki)?
 9. Jakie rozwiązania w zakresie ruchu drogowego w centrum i parkingów sprzyjają rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości?
 10. Jaka powinna być gastronomia poza ścisłym centrum (Piotrkowska i sąsiednie ulice)?
 11. Jak zachęcić konsumentów do korzystania z lokali usługowych na obszarze rewitalizacji?
 12. Jak otoczenie przestrzenne wpływa na zachowania konsumenckie?
 13. Sposób informacji i promocji obecnych przedsiębiorców – w jaki sposób docierają do klientów?
 14. Dostępność architektoniczna i przestrzenna lokali usługowych
 15. Jakie może być wpływ zmian zachowań konsumenckich na lokalnych przedsiębiorców?
 16. Jak wspierać lokalnych rzemieślników?
 17. Kim są klienci łódzkich rzemieślników i lokalnych biznesów?
 18. Obecność w mediach społecznościowych lokalnych przedsiębiorców oraz wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi pozwalających zwiększyć sprzedaż
 19. Jakiego wsparcia potrzebują przedsiębiorcy by zwiększyć swoje dochody?

Sztuki wizualne:

 1. Historie mieszkańców
 2. Historie przedsiębiorców i rzemieślników
 3. Historie zmiany przestrzeni miejskich
 4. Identyfikacje wizualne i szyldy dla lokalnych przedsiębiorców

 Inne:

 1. Procesy gentryfikacyjne w Łodzi – na ile działania remontowe realizowane przez Miasto oraz nowe osiedla budowane przez inwestorów prywatnych przyczyniają się do gentryfikacji na obszarze rewitalizacji?
 2. Jaka jest aktywność wspólnot mieszkaniowych i prywatnych właścicieli nieruchomości w zakresie remontów i planów remontowych nieruchomości?
 3. Jaki jest potencjał wykorzystania narzędzi zawartych w ustawie o rewitalizacji w Łodzi?
 4. Jak osiągnąć jak największe efekty jak najmniejszym nakładem środków (przykłady rozwiązań ze świata)?
 5. Identyfikacja lokalnych liderów w sąsiedztwach
 6. Jakiego wsparcia ze strony miasta (oprócz finansowego) oczekują wspólnoty mieszkaniowe?
 7. Kim są łódzcy bezdomni?
 8. Co sprawiło, że udało się poszczególnym osobom w Łodzi wyjść z bezdomności?
 9. Wprowadzanie zieleni na podwórka kamienic – metody niskokosztowe i łatwe pod względem konserwacji
 10. Jakie działania łódzkie firmy realizują w ramach CSR?
 11. Narzędzia informatyczne dla lokalnych przedsiębiorców
 12. Tworzenie usług publicznych przyjaznych dla kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi
Pomoc w dotarciu do danych

Jeżeli do swojej pracy potrzebujesz danych, możemy pomóc ci z ich wyborem. Opowiemy jakimi danymi dysponujemy i w jaki sposób (i do kogo) można się zwrócić po informacje których potrzebujesz.

Współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi

Jesteśmy otwarci na szeroką współpracę z kołami naukowymi – zarówno pod kątem naszego uczestnictwa w spotkaniach ze studentami i oraz konferencjach i warsztatach studenckich, jak również realizacji wspólnych przedsięwzięć skierowanych do lokalnej społeczności. Możemy zorganizować wizyty studyjne w terenie lub spotkanie w Urzędzie Miasta Łodzi w trakcie którego opowiemy jak wygląda łódzka rewitalizacja od strony praktycznej.

Inne

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w jakimś innym temacie, to skontaktuj się z nami, a postaramy się ci pomóc.

KONTAKT

W sprawie tematów związanych z badaniami naukowymi, współpracą z uczelniami wyższymi i pomocy studentom w temacie rewitalizacji  proszę kontaktować się z sekretariatem - rewitalizacja@uml.lodz.pl, tel. +48 (42) 638-57-58.

Będziemy również wdzięczni za wszelkie sugestie dotyczące tego w jaki sposób możemy lepiej odpowiedzieć na Państwa potrzeby.

Kontakt