Łódź Rewitalizuje

T-Factor

Tworzenie miast w czasach niepewności

PROBLEM / DLACZEGO

Rewitalizacja miast jest utrudniona przez liczne zjawiska kryzysowe, w których żyjemy. Zmiany klimatyczne, rosnące wykluczenie i nierówności, deficyt demokracji i zakłócenia w pracy sprawiają, że miasta stają się źródłem nierówności i wykluczenia, zamiast stawać się coraz bardziej inkluzywną, partycypacyjną i dostatnią przestrzenią dla wszystkich.

W całej Europie luki w odgórnych i sztywnych planach zagospodarowania przestrzennego są często widoczne w postaci niezliczonych niedokończonych dzielnic, przestrzeni, które są zregenerowane, ale puste, oraz wielu innych form destrukcji, które pokazują paradoks rewitalizacji miejskiej. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się ona sukcesem, rewitalizacja miejska może skrywać pełną przemocy dynamikę wykluczenia i wypchnięcia całych grup społecznych (często o niskich i średnich dochodach), w ramach procesu, który w potocznej narracji zazwyczaj określany jest mianem "gentryfikacji".

Miasta potrzebują nowych narzędzi, aby móc dostosować się do skomplikowanych, szybkich zmian i pojawiających się potrzeb. Rewitalizacja miast to nie tylko interwencja w infrastrukturę fizyczną; teraz bardziej niż kiedykolwiek chodzi o regenerację więzi międzyludzkich oraz całego społecznego, ekonomicznego i kulturowego "oprogramowania", które sprawia, że miasta się rozwijają.

 

PRZESTRZENIE TYMCZASOWE - PROTOTYPOWANIE PARTYCYPACYJNEJ PRZYSZŁOŚCI MIEJSKIEJ

W ostatnich latach puste przestrzenie przejęte zostały przez zróżnicowane, oddolne innowacje w procesie rewitalizacji miast. Puste budynki, grunty i miejsca zaczęły być wykorzystywane jako ośrodki dla tymczasowych działań kulturalnych, kreatywnych, społecznych i przedsiębiorczych, otwierając proces regeneracji na zbiorową animację.

Często inicjatywy te budowały kapitał społeczny i kształtowały duszę obszarów poddawanych rewitalizacji. Równie często przekształciły się one z tymczasowych w trwałe, ponieważ okazały się wartościowe i znaczące, działając jako laboratoria do prototypowania odporności i adaptacji.

Nazywamy tego typu przejściowe inicjatywy "przestrzeniami tymczasowymi".

Tymczasowe użytkowanie może sprawić, że czas stanie się głównym atutem w rewitalizacji miasta. Rządy, deweloperzy, środowiska akademickie, biznes, społeczności lokalne i sąsiedzi mogą twórczo współpracować, gdy dzięki odpowiednim narzędziom i ramom instytucjonalnym niepewność zostanie przekształcona w zrównoważoną innowację. To sytuacja korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron.

KIM JESTEŚMY I JAK PRACUJEMY

T-Factor skupia zróżnicowane, konsorcjum światowej klasy, które bada najbardziej zaawansowane i innowacyjne przykłady wykorzystania działań tymczasowych w ramach rewitalizacji miast opartej o kreatywność i kulturę w Europie i poza nią (T-Factor's Advance Cases).
Wykorzystujemy ich wiedzę i doświadczenie w sześciu obszarach miejskich na wczesnych etapach rewitalizacji (T-Factor's Pilots), naszych poligonach doświadczalnych do projektowania i rozwijania nowych podejść i narzędzi tymczasowego tworzenia miasta napędzanego przez kulturę i kreatywną współpracę.
Pracujemy nad stworzeniem międzynarodowej platformy współtworzenia wiedzy i uczenia się, która może przekształcić " tymczasowość" w strategiczne pole działania dla wdrażania nowych sposobów planowania, projektowania, finansowania, zarządzania i uregulowań prawnych w zakresie zrównoważonej i dobrze rozwijającej się rewitalizacji miast. 

W T-Factor miasta, deweloperzy, środowiska akademickie i organizacje obywatelskie uczestniczą we wspólnej dyskusji.

 

T-FACTOR w LICZBACH:

12 krajów
14 miast
8 przypadków pionierów w dziedzinie kultury i kreatywności oraz innowacyjnych tymczasowych działań.
6 przypadków rewitalizacji na wczesnym etapie
+10 mld euro planowanych inwestycji
+100 interesariuszy rewitalizacji, do których zwrócono się lokalnie
25 partnerów współpracujących jako inicjatorzy globalnego Stowarzyszenia Praktyków w zakresie wykorzystania działań tymczasowych w rewitalizacji miast

 

EFEKTY PROJEKTU

Raport na temat działań tymczasowych w Europie: Raport do pobrania (pdf. w jęz. angielskim)Projekt "Rozwijanie przyszłościowych ośrodków miejskich przez kulturę oraz strategie oparte na kreatywności w czasie przemian - T-Factor"

Miasto Łódź jest partnerem projektu jako jedne z przykładów zaawansowanych działań.

Więcej informacji na temat projektu T-Factor można znaleźć na stronie:   http://t-factor.eu.

Kanał projektu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/t.factor.eu/

 

 

Projekt otrzymał finansowanie z Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej, w ramach umowy dotacji nr 868887 

Kontakt