Łódź Rewitalizuje

Urbact - Urban Regeneration Mix

Urban-Regeneration-Mix  to międzynarodowa sieć transferu dobrych praktyk w obszarze społecznego wymiaru rewitalizacji, której celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i podniesienie poziomu ich udziału w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskich. W projekt zaangażowanych jest siedem miast partnerskich z różnych części Europy, które mierzą się z wyzwaniami stawianymi im przez zdegradowane obszary i mieszkających na ich terenie ludzi.

Projekt składa się z serii działań skupiających się na wymianie doświadczeń i praktyk we wszystkich miastach partnerskich.  Wspólnie chcemy stworzyć uniwersalny zestaw narzędzi, który może być wykorzystywany przez inne władze lokalne w celu poprawy społecznego wymiaru rewitalizacji i dawać przykład innym miastom w Europie, jak wykorzystać potencjał mieszkańców.  Zależy nam na tym, aby pokazać, że Rewitalizacja to przede wszystkim ludzie i właśnie dlatego tkamy miasto współpracy, które zaprasza, włącza i integruje.

Razem z Łodzią sieć transferu tworzą: Braga (Portugalia), Bolonia (Włochy), Zagrzeb (Chorwacja),  Tuluza (Francja), Baena (Hiszpania) i Birmingham (Wielka Brytania).

Punktem wyjścia dla stworzenia sieci było przyznanie Łodzi Dobrej Praktyki URBACT  za sposób prowadzenia rewitalizacji „Księżego Młyna”. Realizowana w 2018 roku I faza projektu skupiała się na wypracowaniu metodologii i sposobu przekazywana wiedzy między zagranicznymi partnerami oraz analizowaniu rozwiązań  zastosowanych w dobrej praktyce.  Na tym etapie ważnym elementem dyskusji stały się również wprowadzone w Łodzi zastosowania wykorzystywane w trakcie Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.  Ich innowacyjność, skuteczność oraz skala działań sprawiły, że nie mogło ich zabraknąć na liście podstawowych elementów transferu. 

Realizowana od 4 grudnia 2018 roku II Faza projektu to czas wytężonej pracy, w trakcie której wypracowane rozwiązania są wdrażane i dostosowywane do potrzeb danego miasta, w taki sposób by podjęte działania przyniosły realny efekt. Łódź jako lider tego projektu,  nie tylko pełni rolę  eksperta, ale sama również  wprowadza nowe rozwiązania oraz wykorzystuje doświadczenie partnerów pozwalające na ulepszenie prowadzonych działań i  jeszcze większe zaangażowanie mieszkańców w proces rewitalizacji.

Wypracowane wspólnie przestrzenie transferu, które wdrażane będą w II Fazie wiążą się z wprowadzeniem zmian na wielu poziomach zarządzania miastem, zaangażowaniem mieszkańców w proces rewitalizacji oraz zastosowaniem innowacji społecznych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program  URBACT III. Całkowita wartość projektu wynosi 599 956,44 €  w tym środki UE stanowią 475 008,84 €.

URBACT III to inicjatywa wymiany wiedzy i doświadczeń promująca zrównoważony rozwój miejski. Program URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, łączące wymiary gospodarczy, społeczny i środowiskowy.

 

 


Skontaktuj się z nami

Koordynator projektu:
Joanna Brzezińska
jo.brzezinska@uml.lodz.pl

Zastępca Koordynatora projektu:
Aleksandra Trzcińska
a.trzcinska@uml.lodz.pl

Lead Expert:
Piotr Wołkowiński
p.wolkowinski@wp.pl

Stanowisko ds. komunikacji:
Natalia Rydlewska Vel Ryglewska
n.rydlewska@uml.lodz.pl

Stanowisko ds. rozliczeń:
Angelina Andrzejak
a.andrzejak@uml.lodz.pl

 

 


Kontakt