Łódź Rewitalizuje

Network Result Product - Tree of Inspiration by Urban-Regeneration-Mix

Urban-Regeneration-Mix to międzynarodowa sieć transferu dobrych praktyk URBACT w zakresie społecznego wymiaru rewitalizacji, której celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i ich udziału w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskich. W projekcie uczestniczy siedem miast partnerskich: Łódź - Partner Wiodący, Baena, Birmingham, Bologna Metropole, Braga, Toulouse Metropole i Zagrzeb, które mierzą się z wyzwaniami stawianymi im przez obszary zdegradowane i ich mieszkańców. Dlatego jednym z głównych elementów transferu w naszej sieci jest mediacja, partycypacja i zarządzanie miastem. Zapraszamy Was do spędzenia czasu pod naszym wielkim Drzewem Inspiracji i odnalezienia nowych sił do działania i rozwoju w Waszych miastach - włączania, integrowania i budowania aktywnych dzielnic. Waszym przewodnikiem w tej przygodzie będzie Piotr Wołkowiński - Ekspert Wiodący sieci Urban-Regeneration-Mix.
Zeskanuj swoim telefonem kod QR z naszego Drzewa Inspiracji i posłuchaj podcastów lub zajrzyj bezpośrednio na stronę, na której znajdziesz wszystkie nagrania:
anchor.fm/eucity/episodes/1--Lead-Expert-e1152q5

(The Urban-Regeneration-Mix is an international network for the transfer of the URBACT Good Practice in the field of the social dimension of revitalisation, which aims to increase the involvement of citizens and their participation in the process of revitalising urban spaces. The project involves seven partner cities: Lodz - Lead Partner, Baena, Birmingham, Bologna Metropole, Braga, Toulouse Metropole and Zagreb, which are facing the challenges posed to them by degraded areas and the citizens living there. Therefore, one of the main elements of transfer in our network is mediation, participation and city management. We invite you to spent some time under our large Tree of Inspiration and find new strength to act and grow bigger in your cities - include, integrate and build active neighbourhoods. Your guide in this adventure will be Piotr Wołkowiński - Lead Expert of the Urban-Regeneration-Mix network.)
Scan the QR code from our Tree of Inspiration with your phone and listen to the podcasts, or look directly at the website where you can find all the recordings:
anchor.fm/eucity/episodes/1--Lead-Expert-e1152q5

 

 
Kontakt