Łódź Rewitalizuje

Zaświadczenia - kupno/sprzedaż nieruchomości

W przypadku sprzedaży lub zakupu nieruchomości notariusze proszą o zaświadczenie potwierdzające czy nieruchomość jest położona na obszarze rewitalizacji.

Czy zaświadczenie zawsze jest potrzebne? NIE

Zaświadczenie wymagane jest TYLKO w dwóch przypadkach:

 • gdy nieruchomość jest położona w obrębie, który jest w całości położony na obszarze rewitalizacji,
 • gdy nieruchomość znajduje się w obrębie, który jest częściowo położony na obszarze rewitalizacji.

Zobacz WYKAZ OBRĘBÓW

Zapoznaj się poniżej z procedurą występowania o zaświadczenie i z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Jak wygląda uzyskiwanie zaświadczenia?

1. POBIERZ I WYPEŁNIJ WNIOSEK

Wypełnij edytowalny wzór wniosku... Pobierz wniosek.

Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej, korzystając z platformy ePUAP (szczegóły w poniższej zakładce „Złóż wniosek”).

Wniosek może złożyć dowolna osoba, co oznacza, że nie musi tego robić osobiście właściciel nieruchomości. Równie dobrze może to być notariusz, pośrednik nieruchomości, krewny lub znajomy.

Sugerujemy, by wniosek wypełniała osoba, która potem będzie odbierała zaświadczenie. Jeżeli okaże się, że osoba, która jest podpisana nie ma możliwości osobistego odbioru, to może pisemne upoważnić inną dowolną osobę (zwykłe ręcznie pisane upoważnienie z danymi osoby odbierającej).

2. ZŁÓŻ WNIOSEK

Elektronicznie (za pośrednictwem platformy ePUAP)

Wniosek uzupełniany w obrębie platformy ePUAP jest przesyłany również za jej pośrednictwem. Przejdź do wniosku zaświadczenia na platformie ePUAP.

Osobiście

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8242/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonania zadań Urzędu Miasta Łodzi, wszelkie dokumenty kierowane do Urzędu, w tym wnioski o wydanie zaświadczenia czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji, można składać w następujących lokalizacjach:

 • ul. Piotrkowska 110,
 • ul. Zachodnia 47,
 • al. Piłsudskiego 100,
 • ul. Smugowa 26a i 30/32,
 • ul. Sienkiewicza 5,
 • ul. Wierzbowa 49,
 • al. Politechniki 47,
 • ul. Krzemieniecka 2B.

Listownie

Przesyłając dokument na adres:

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska171
90-447 Łódź

3. ODBIERZ ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczenie będzie gotowe do odbioru po upływie 7 dni roboczych. Jak otrzymać zaświadczenie?

Elektronicznie (za pomocą platformy ePUAP)

Składając wniosek za pomocą platformy ePUAP zaświadczenie przekazywane jest na Twoją skrzynkę odbiorczą ePUAP.

Osobiście

W przypadku osobistego odbioru zaświadczenia, należy wcześniej umówić indywidualne spotkanie na konkretny dzień i godzinę w sekretariacie Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa:

tel. +48 42 638-57-58 lub +48 42 272-63-79
e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl

Umówienie spotkania jest możliwe w godzinach 10:00-12:00 w każdy dzień pracy Urzędu Miasta.

Odbiór zaświadczenia odbywa się w portierni przy wejściu do budynku Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa przy ul. Piotrkowskiej 171. Podczas spotkania zachowane będą środki ochrony osobistej.

Listownie

Wypełniając wniosek można na nim zaznaczyć chęć otrzymania zaświadczenia listownie.

Zaświadczenia wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (nie priorytetem), dlatego też sugerujemy, aby wziąć pod uwagę czas, jaki jest niezbędny, by list dotarł pocztą do adresata.

4. OPŁATY

Zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł pobierana jest wówczas gdy wnioskodawca ustanawia pełnomocnika.

W przypadku, jeśli wnioskodawca działa przez upoważnionego przedstawiciela, oprócz wniosku wymagane jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo
w wysokości 17 zł.
Powyższa opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

Od dnia 01.01.2022:

(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy) Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Pekao S.A.

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

 

 

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajduje się obszar rewitalizacji?

Zasięg obszaru rewitalizacji można sprawdzić na internetowej mapie - Przejdź do mapy!

Instrukcja korzystania z mapy internetowej

1. W prawym górnym rogu kliknij na symbol "Lista warstw", a później wejdź w "Intersit"

2. Przewiń listę i zaznacz znakiem ✓ kategorię: "Obszar rewitalizacji/zdegradowany"

 

Szare zaznaczenie, które się wyświetliło, jest obszarem rewitalizacji. Jeżeli chcesz zobaczyć czy twoja nieruchomość jest nim objęta, przybliż mapę.

Gdzie mogę znaleźć obręb i numer działki?

W większości przypadków numer obrębu i działki podany jest w posiadanym akcie notarialnym. Jeżeli nie znasz tych numerów, są 2 sposoby by je ustalić:

 • osobista wizyta w Łódzkim Ośrodku Geodezji - ul. Traugutta 21/23, Sala Obsługi Klienta na parterze (wypis z ewidencji gruntów i budynków jest wydawany "od ręki" - cena: 25-150 zł w zależności od formy)
 • można sprawdzić na internetowej mapie - Przejdź do mapy!

Uwaga! Ustalanie numeru obrębu i działki na własną rękę jest obarczone ryzykiem błędu. Często występuje współudział w sąsiednich działkach, które są częściami wspólnymi nieruchomości, np. teren wokół budynku we wspólnotach mieszkaniowych.

 

Instrukcja korzystania z mapy internetowej

1. W prawym górnym rogu kliknij na symbol "Lista warstw", a później wejdź w "Intersit"

2. Przewiń listę i zaznacz znakiem ✓ dwie kategorie: "Obręby" oraz "Działki"

3. Powiększ mapę znakiem "+", który jest w górnym lewym rogu ekranu, tak byś widział nieruchomość, która ciebie interesuje

4. Zapisz sobie numer obrębu i działki nieruchomości, który widzisz na mapie

np. "S1-429", oznacza obręb S-1, działka nr 429

Czy jest możliwość szybszego wystawienia zaświadczenia?

Na wydanie zaświadczenia czeka się do 7 dni roboczych. W związku z dużą liczbą zaświadczeń, zazwyczaj nie ma możliwości wydania zaświadczenia w krótszym terminie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy oświadczenie jest już gotowe do odbioru, zadzwoń: +48 (42) 638-52-98.

Czy wydanie zaświadczenia kosztuje?

Zaświadczenie jest bezpłatne.

Czy zaświadczenie dotyczy skorzystania przez Miasto z prawa pierwokupu?

Nie. Decyzje w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu wydaje Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-66 (pok. 464), +48 (42) 638-43-38 (pok. 357)
fax: +48 (42) 638-54-20 (pok. 464)
e-mail: znn@uml.lodz.pl

Zaświadczenie potwierdza czy nieruchomość jest na obszarze rewitalizacji i jest potrzebne do umowy notarialnej.

DO POBRANIA

Kontakt

W sprawie zaświadczeń najszybciej jest skontaktować się z nami telefonicznie:
tel. +48 42 638-52-98 lub +48 42 638-57-58.

Kontakt