Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

środa, 27 września 2023

Nowe mieszkania przy Wólczańskiej. Powstaną w miejscu po wyburzonym biurowcu [WIZUALIZACJE]

Piotr Jach

Przy ul. Wólczańskiej rozpoczęła się kolejna... więcej

Remont Ogrodowej. Sprawdzamy, co dzieje się na placu budowy [ZDJĘCIA]

ML

Proste chodniki, nowa jezdnia i zieleń – trwa... więcej

Ogłaszamy konsultacje w/s zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z gminą. Komitet jest ciałem opiniodawczym i doradczym dla Prezydenta Miasta Łodzi. Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji będą trwać od od 6 marca do 6 kwietnia 2021 r.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowywaniu uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi związanych z rewitalizacją.

Więcej o pracach Komitetu

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, który stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Łodzi. 

Konsultacje prowadzone będą w formie:

 • spotkania z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego zdobycie wiedzy na temat konsultowanego dokumentu, z możliwością składania uwag, propozycji i opinii do protokołu, które przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku, w dniu 9 marca 2021 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00; link do spotkania (Zoom Meeting)
  https://zoom.us/j/97789015387?pwd=WnhSQjhHUEo5amVWWnhQK25sL2I2UT09
 • zbierania uwag lub propozycji ustnych do protokołu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,  w punkcie informacyjnym mieszczącym się w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi; Łódź, ul. Piotrkowska 171, przez cały okres trwania konsultacji w dni pracy Urzędu Miasta Łodzi od godz. 14.00 do godz. 15.30;
 • telefonicznych dyżurów konsultacyjnych z możliwością składania uwag, propozycji i opinii do protokołu pod numerem 42-638-51-39, przez cały okres trwania konsultacji w dni pracy Urzędu Miasta Łodzi od godz. 14.00 do godz. 15.30;
 •  zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej,z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego m.in poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem
  http://www. bip.uml.lodz.pl/;
 1. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://uml.lodz.pl/konsultacje
 2. na portalu VOX POPULI pod adresem https://vox.uml.lodz.pl/;
 3. w sekretariacie Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji
  i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Przejdź do Zarządzenia i ogłoszenia w/s konsultacji

Powiązane pliki

Kontakt