Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 23 lutego 2024

czwartek, 22 lutego 2024

Żadnych fuszerek! Miasto zrywa umowę na nową drogę łączącą Wschodnią i Sienkiewicza

Miasto zrywa umowę z wykonawcą nowej drogi, która ma połączyć ulice Wschodnią i Sienkiewicza w pobliżu budynku TVP Łódź. Przyczyną jest brak pracowników na placu budowy, niezabezpieczony teren i wstrzymanie prac.

Na zdjęciu plac budowy przebicia wewnątrzkwartałowego, łączącego ul. Wschodnią z ul. Sienkiewicza.

Prace przy budowie przebicia wystartowały w czerwcu ubiegłego roku. Jeszcze w grudniu 2021 r. panował tam budowlany zgiełk, ale od kilku miesięcy nic się nie dzieje. Nie ma robotników, a plac budowy jest nieuporządkowany i niezabezpieczony.

– Ta sytuacja jest dla nas jednoznaczna, dlatego odstępujemy od umowy. Nie możemy godzić się na akceptację takiego stanu. Ale inwestycję zakończymy. Ulice Sienkiewicza i Wschodnia zostaną połączone poprzez przebicie kwartału ulic Narutowicza – Sienkiewicza – Traugutta – Piotrkowska, co usprawni komunikację w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Narutowicza oraz pozwoli na wprowadzenie nowych funkcji wewnątrz dotychczas niezagospodarowanego kwartału. Celem tego projektu jest stworzenie zielonego pasażu z nowymi meblami miejskimi – mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.

Co stanie się teraz z rozkopaną okolicą?

Po zerwaniu umowy nastąpi inwentaryzacja wykonanych prac (wstępne zaawansowanie szacowane jest na ok. 10 proc.) i ogłoszenie kolejnego przetargu. Potrwa to kilka tygodni. Wznowienie robót budowlanych planowane jest na przełom lata i jesieni. Koncepcja przebicia była konsultowana z mieszkańcami i zostanie zrealizowana zgodnie z tymi oczekiwaniami.

Jak ma wyglądać nowa ulica?

Wzdłuż nowych jezdni i chodników pojawią się meble miejskie i oświetlenie. Posadzonych tu zostanie 26 drzew, wśród nich lipy i śliwy oraz krzewy niskie, które będą podlewane przez automatyczny system nawadniania.

W 2023 r. przestrzeń zostanie oddana mieszkańcom.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt