Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Jak e-usługi wspierają funkcjonowanie samorządu lokalnego?

Łódzki Ośrodek Geodezji, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi oraz Miejska Pracownia Urbanistyczna zapraszają do udziału w telekonferencji kończącej projekt „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”, którego celem głównym było zwiększenie stopnia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w działalności gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi.

Telekonferencja odbędzie się 28 marca 2023 r. od godz. 12.00. Do udziału w telekonferencji niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie:

https://rewitalizacja-uml.eventorganizer.pl/

Celami szczegółowymi projektu były: udostępnienie przestrzennej informacji publicznej do ponownego wykorzystania, wdrożenie nowych usług elektronicznychdla przedsiębiorców i instytucji publicznych, jak i uruchomienie elektronicznego systemu monitorowaniaGminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi.W rezultacie projekt ma szansę przyczynić się do zwiększenia poziomu integracji i koordynacji polityk publicznych dostarczając narzędzi informatycznych pozwalających na monitorowanie i analizę wskaźników realizacji projektów i działań prowadzonych w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi.

Przedsięwzięcie „Informatyczne  usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

Kontakt