Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

TOP 10 inwestycji, które zmienią krajobraz Łodzi. Miasto już nie będzie takie samo [WIZUALIZACJE]

Katarzyna Sławińska

Choć Łódź ciągle się zmienia, a nowych inwestycji... więcej

piątek, 12 kwietnia 2024

Rusza nabór na dotacje do zazieleniania!

Od 26 lutego do 25 marca 2024 r. można składać wnioski w naborze dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania polegające na urządzaniu terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Łodzi.

Dotacje celowe udzielane będą na:
1) nasadzenie roślin wieloletnich (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe/bulwiaste) wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia (palikowanie, korowanie, rozłożenie agrowłókniny);
2) założenie trawników i/lub łąk kwietnych.

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej, a w przypadku umów zawartych po 1 października 2024 r. nie później niż do dnia 30 listopada 2024 r.

Formularze wniosku na udzielenie dotacji, wniosku o rozliczenie dotacji, wzór umowy, oraz
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych dostępne są do pobrania na stronach
internetowych: naszego portalu, na www.bip.uml.lodz.pl oraz www.uml.lodz.pl/ekoportal

Wypełniony formularz wniosku na udzielenie dotacji należy składać w terminie do 25 marca
2024 r.:
1) drogą elektroniczną (skan lub wersja edytowalna) na adres: lckm@uml.lodz.pl (maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami możliwy do doręczenia wynosi 20 MB)
2) osobiście w Urzędzie Miasta Łodzi, w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera).

Dodatkowe informacji po numerami telefonu:
1) w zakresie merytorycznym dot. inwestycji – 42 / 272 65 73, 42 / 272 65 72
2) w sprawach organizacyjnych i finansowych – 42 / 272 64 17

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku budżetowym 2024 wynosi 400.000,00 zł.

Kontakt