Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

czwartek, 11 lipca 2024

środa, 10 lipca 2024

TOP 5 kamienic w Łodzi po rewitalizacji. Mamy się czym pochwalić! [ZDJĘCIA]

Red

Czym jest Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi?... więcej

Ceramiczna mozaika przy Struga gotowa! Zajmuje ponad 100 mkw.! [ZDJĘCIA]

red

„Cztery Strony” to tytuł nowej mozaiki... więcej

Pierwsze spotkanie partnerstwa kwartału 9

Synergia działań to hasło, które towarzyszy łódzkim partnerstwom działającym na obszarze rewitalizacji. Mamy nadzieję, że z czasem będzie to także korzyść jaką odczują podmioty pracujące na i w sąsiedztwie 9 kwartału rewitalizacji.

W centrum Łodzi poza widocznymi dla wszystkich zmianami związanymi z remontami kamienic, ulic i placów rewitalizacja stała się katalizatorem aktywizacji wielu środowisk działających na rzecz najbliższej okolicy. Jednym z jej efektów jest zawiązanie się  już trzech lokalnych partnerstw - w okolicy ul. Włókienniczej /Wschodniej; na kwartale ul. Gdańskiej/Legionów oraz w pobliżu ul. Nawrot. Każde z tych partnerstw ma otwartą formułę i służy poznaniu się, nawiązaniu relacji, budowaniu współpracy i koordynacji działań. To sieci współdziałania łączące miejskie instytucje, szkoły, centra aktywności lokalnej, parafie, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, lokalnych działaczy, urzędników i niesformalizowane inicjatywy.

Z uwagi na plany dotyczące przygotowania i uruchomienia kolejnego projektu rewitalizacji obszarowej w centrum Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, po zmapowaniu interesariuszy prowadzących działania na terenie i w pobliżu kwartału 9 (okolice ulic Zielonej, Zachodniej, Próchnika, Rewolucji 1905 r. Wschodniej, Jaracza, Kilińskiego, Narutowicza), zaprosiło w ostatni wtorek, 21 maja, szerokie grono podmiotów na pierwsze, zapoznawcze spotkanie. Uczestniczki i uczestnicy usłyszeli przede wszystkim garść informacji o zakresie i założeniach kolejnego projektu obszarowego a także o sposobach działania już istniejących partnerstw. Nie bez znaczenia był fakt, że kilkoro z obecnych na spotkaniu aktywnie działa w innych partnerstwach i dostrzega korzyści jakie taka formuła współpracy przynosi. Podzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z pozostałymi obecnymi na spotkaniu. Nie obyło się tez bez rundy krótkich prezentacji, podczas której okazało się, że poza licznym gronem pracowników Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa oraz Biura Aktywności Miejskiej na sali znalazły się m.in. przedstawicielki Łódzkiego Centrum Wydarzeń, przedstawicielka Wydziału Kultury UMŁ (a jednocześnie radna osiedlowa), pracownice 2 oddziałów Biblioteki Miejskiej - Wolności  i Secesji (w której całe spotkanie zostało zorganizowane), przedstawicielka Muzeum Archeologiczno - Etnograficznego, asystenci i asystentki oraz pracownicy socjalni z MOPS działający na rzecz rodzin zamieszkujących kwartał planowany do rewitalizacji. W gronie uczestniczek i uczestników pojawili się także przedstawiciele lokalnych organizacji - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, twórców i mieszkańców podwórka przy ul. Piotrkowskiej 36/38 - Stowarzyszenia dla Rodziny, fundacji Łódzki Agregat Twórczy, fundacji Prosto, fundacji Tyle Piękna. To tylko część z podmiotów zaproszonych na spotkanie i aktywnych na tym terenie a ideą partnerstwa lokalnego jest jego poszerzanie o wszelkie aktywne i chętne do współdziałania osoby. Zebrani podzielili się pierwszymi efektami wcześniejszych spotkań, np. dostosowaniem harmonogramów i zakresów wydarzeń różnych instytucji aby sobie nie przeszkadzać w korzystaniu  z miejskiej przestrzeni a raczej wzmacniać i urozmaicać ofertę dla mieszkanek i mieszkańców czy docenieniem siły jaką jest poczta pantoflowa przy przekazywaniu oraz zbieraniu informacji o wydarzeniach, zajęciach, inicjatywach organizowanych w Łodzi. Jak zwykle najcenniejsze okazały się tzw. rozmowy kuluarowe ;)

Kolejne spotkanie partnerstwa zaplanowano na 18 czerwca 2024 roku o godz. 14.00 w siedzibie biblioteki Secesja ArchiHUB (ul. Zachodnia 76). Wszystkie podmioty i osoby zainteresowane poznaniem sąsiadów działających na obszarze kwartału 9 i w jego sąsiedztwie serdecznie zapraszamy!

Kontakt