Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 29 maja 2020

Ponad półtora tysiąca drzew pojawi się w tym roku na łódzkich ulicach. , Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Zielono nam. Ponad półtora tysiąca drzew pojawi się w tym roku na łódzkich ulicach

omasz Walczak / BKSiDŁ

Półtora tysiąca drzew „wyrośnie” w tym roku w... więcej

 Już w długi weekend, począwszy od 10 czerwca, Monopolis zainauguruje swoją kulinarną działalność na mapie Łodzi. , fot. Paweł Łacheta/UMŁ

Monopolis gotuje się do kulinarnych spotkań

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Rewitalizacja niezwykłego zespołu Monopolu... więcej

czwartek, 28 maja 2020

Rewitalizacja kolejnych famuł na Księżym Młynie , fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Rewitalizacja kolejnych famuł na Księżym Młynie

Małgorzata Loeffler / ZIM

Na Księżym Młynie rusztowania zakryły dwa kolejne... więcej

Aktywni na rynku pracy - nabór trwa

W ramach działań rewitalizacyjnych odnawiane są kamienice, przebudowywane ulice, pojawiają się nowe skwery i place zabaw. To namacalny dowód zmian na zdegradowanym obszarze. Prowadzony jest także szereg działań dla mieszkańców terenów objętych rewitalizacją.

Realizatorami projektów dedykowanych mieszkankom i mieszkańcom obszaru rewitalizacji często są organizacje pozarządowe. Zwykle działają w partnerstwie z Miastem. Tak jest też w przypadku projektu "Aktywni na rynku pracy" koordynowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi. Wszedł on właśnie w ostatni etap realizacji. Jest to szansa dla osób bez pracy do podjęcia stabilnego zatrudnienia, a dla pracodawców do pozyskania nowego pracownika.

Przystępując do projektu mieszkanki i mieszkańcy otrzymują możliwość podjęcia pracy na umowę o pracę i pakiet usług podnoszących atrakcyjność na rynku pracy, m.in. nowe kwalifikacje (wózki widłowe, uprawnienia branży energetycznej, pracownik biurowy, ochrona osób i mienia) konsultacje z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Pracodawca przystępując do projektu otrzyma refundację kosztów wynagrodzenia pracownika, będącego równocześnie uczestnikiem projektu.

Dodatkowe informacje:

Korzyści dla uczestników projektu: doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe
(w tym płatne stypendium szkoleniowe), pośrednictwo pracy, zatrudnienie na okres do 9 miesięcy.

Warunki jakie musi spełnić kandydat do projektu: ukończone 30 lat, zamieszkanie na obszarze rewitalizacyjnym Miasta Łodzi lub przesiedlenie w związku z tym procesem oraz  posiadanie statusu osoby bezrobotnej/biernej zawodowo, znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Korzyści dla pracodawcy: refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem projektu (maksymalnie 3 600,00 zł brutto/brutto) przez okres 6 miesięcy.

Warunki jakie musi spełnić pracodawca: Przedsiębiorca nie może być w stanie likwidacji lub upadłości, nie może zalegać z opłatą składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz z opłatami w Urzędzie Skarbowym. Musi spełniać warunki wynikające z przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis oraz prowadzić działalność na terenie Miasta Łodzi lub okolic.  

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.pte.lodz.pl/aktywni/ oraz www.uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/projekty-unijne/efs

Rekrutacja odbywa się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Liczba miejsc jest ograniczona dlatego warto zgłaszać się jak najszybciej.

Biuro Lidera projektu: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, tel. 42 632 44 20, ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź

Partner projektu: Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Departament Pracy, Edukacji i Sportu, al. Politechniki 32 (pok. 226) tel.: 42 638 45 20.

Powiązane pliki

Kontakt