Łódź Rewitalizuje

Co zrobić ze zużytą maseczką i rękawiczkami?

Maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe, których łodzianie używają na co dzień np. w drodze do pracy, sklepu, spacerze z psem - należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. To bardzo ważne, ponieważ rozrzucanie ich po trawnikach, chodnikach itp. stwarza realne zagrożenie.

Maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe, których łodzianie używają na co dzień np. w drodze do pracy, sklepu, spacerze z psem - należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

Osoby przebywające w kwarantannie, które używają rękawiczek i maseczek muszą umieścić je w foliowym worku, które należy szczelnie zamknąć i dopiero wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Odpady komunalne od osób przebywających w izolacji oraz kwarantannie są odbierane pod specjalnym nadzorem - zajmują się tym pracownicy MPO, którzy są odpowiednio wyposażeni w środki ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki/przyłbice, kombinezony ochronne.

Osoby przebywające w izolacji są zobowiązane umieszczać swoje odpady w specjalnie przeznaczonych do tego workach, które będą od nich odbierane co 7 dni, bowiem taki termin w swoich wytycznych wskazał Minister Klimatu oraz Główny Inspektor Sanitarny. Dotychczas w Łodzi odpady od osób w izolacji były odbierane co 5 dni, bowiem łódzki samorząd nie czekając na wytyczne wdrożył niezbędne środki bezpieczeństwa.

Miasto kupiło 30 tys. 60-litrowych worków na odpady, które zostaną przekazane osobom przebywającym w izolacji. Zaleca się aby właściciele domów jednorodzinnych przebywający w izolacji umieszczali odpady workach, a nie w pojemnikach, ponieważ tak jest bezpieczniej.

Odebrane odpady od osób w izolacji są poddawane stosownej kwarantannie w bezpiecznym miejscu, a następnie utylizowane.

Kontakt