Łódź Rewitalizuje

Na ul. Gdańskiej łatwiej będzie wsiąść do tramwaju

Przystanki przy skrzyżowaniu ul. Gdańskiej z al. 1 Maja w obu kierunkach zyskały podwyższone perony. Bez barier architektonicznych i z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych.

Przystanki przy skrzyżowaniu ul. Gdańskiej z al. 1 Maja w obu kierunkach zyskały podwyższone perony. , fot. Stefan Brajter

- Przy okazji każdej przebudowy, jednym z priorytetów jest poprawienie komfortu i dostępności komunikacji miejskiej, aby transport zbiorowy był wygodny w użytkowaniu, ale przed wszystkim dostępny dla każdego mieszkańca. Wszelkie bariery architektoniczne, wysokie stopnie, czy konieczność wsiadania z jezdni do autobusu czy tramwaju to duży problem dla osób starszych i często bariera nie do pokonania dla osoby niepełnosprawnej. Dlatego każdy nowy peron przystankowy, modernizacja ulicy, czy torowiska, niesie za sobą nowe ułatwienia dla podróżujących – informuje Maciej Sobieraj, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu.

Również na ul. Gdańskiej realizując przebudowę sąsiedniej al. 1 Maja objęliśmy pracami nie tylko obręb skrzyżowania, ale też przyległe przystanki tramwajowe. Nowe ponad 30-metrowe perony przystankowe są przybliżone do torowiska i podwyższone. Nawierzchnia wykonana została z kostki chodnikowej oraz płytek wskaźnikowych i kierunkowych dla osób niewidomych. Na przystankach pojawią się również tablice informacji pasażerskiej, słupki przystankowe oraz ławki i kosze.

Najważniejszym aspektem, jest przysunięcie do torowiska i podwyższenie peronów, co przy kursujących na liniach 15 i 17 niskopodłogowych tramwajach, zapewnia łatwy dostęp do komunikacji miejskiej wszystkim mieszkańcom, w tym osobom niepełnosprawnym.

W ostatnich latach wykonaliśmy kilkadziesiąt remontów peronów przystankowych.  W ostatnim czasie nowe podwyższone przystanki pojawiły się m.in. na:

  • Dąbrowskiego przy Rzgowskiej, Kilińskiego i Rydza-Śmigłego,
  • Tuwima, Nawrot i Jaracza w ramach rewitalizacji obszarowej,
  • Rzgowskiej przy Dąbrowskiego i Dachowej,
  • Kilińskiego przy Rewolucji 1905 r. i Jaracza, a wcześniej przy Tuwima, Nawrot i Piłsudskiego,
  • Włókniarzy przy Legionów,
  • Narutowicza przy Radiostacji, a w ramach budowy dworca Fabrycznego przy Kilińskiego i w obrębie Nowego Centrum Łodzi na Rodziny Poznańskich, Węglowej i Tramwajowej oraz Krakowskiej, Aleksandrowskiej, Złotno i całej trasie W-Z.

Nowe wygodne przystanki powstaną też przy obecnie realizowanych i planowanych inwestycjach. Na Rydza-Śmigłego nowego wiadukty umożliwią korzystanie z komunikacji miejskiej na poziomie zero bez chodzenia po schodach. Ułatwienia przyniesie również przebudowa ul. Wojska Polskiego, gdzie na całej długości wydzielone zostanie torowisko z nowymi wyniesionymi peronami. Poprawa korzystania z transportu zbiorowego, to również modernizacje dróg w ramach rewitalizacji, która ułatwi podróżowanie na Sienkiewicza, Legionów, Ogrodowej, Północnej i Rewolucji 1905 r. Ponadto podniesione perony pojawią się na pętli Telefoniczna i na przystanku przy CKD, które w tym roku w raz torowiskiem zostaną wyremontowane.

Kontakt