Łódź Rewitalizuje

Niepopłatna pomoc prawna tylko przez internet lub telefon

Z uwagi na względy bezpieczeństwa związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 od 16 marca 2020 r. do odwołania w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Łodzi zgodne w wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości porady nie są udzielane osobiście.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są świadczone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

  1. w przypadku dostępu do internetu należy wypełnić wniosek wraz z oświadczeniem o udzielenie pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, w zakładce: Nieodpłatna pomoc prawna. Skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku należy przesłać na adres: pomocprawna@uml.lodz.pl 
  2. w przypadku barku dostępu do internetu osoba potrzebująca pomocy prawnej może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem ustnie pod numerem telefonu (42) 638 44 44.

Po spełnieniu zapisów pkt. 1 lub 2 należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady na odległość.

W styczniu i lutym br. udzielono odpowiednio 690 i 732 porad prawnych. W marcu, do czasu ogłoszenia stanu epidemicznego, udzielono 272 porad prawnych.

Od 16 marca wpłynęły 4 wnioski o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą poczty elektronicznej, a 5 wniosków wraz z oświadczeniem przyjęto ustnie. Udzielono 6 porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, kolejne trzy zostaną udzielone w tym tygodniu.

Kontakt