Łódź Rewitalizuje

Pomoc mediatorów: Mediuj nie pozywaj!

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji spowodowanej pandemią SARS-CoV-2, w której znaleźli się, bądź znajdą mikro i mali przedsiębiorcy, Ogólnopolska Sieć „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” występuje z inicjatywą akcji p.n. „Mediuj nie pozywaj!”.

Ogólnopolska Sieć „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” występuje z inicjatywą akcji p.n. „Mediuj nie pozywaj!”

Inicjatywa skierowana jest do:

- mikroprzedsiębiorców tj. przedsiębiorców, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki: 

  1. zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,

- małych przedsiębiorców tj.  przedsiębiorców, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  2. osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro,

- którzy w związku ze stanem epidemii znaleźli się w trudnym położeniu i zgodnie potrzebują pomocy profesjonalnych mediatorów w rozwiązaniu zaistniałych między nimi sporów, w obliczu tej nadzwyczajnej sytuacji.

Założeniem akcji jest przeprowadzenie od 1 kwietnia do 5 maja 2020 roku - bezpłatnych mediacji umownych, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość (zdalnie). Mediacje prowadzić będą radcy prawni - mediatorzy, przez ośrodki mediacyjne przy okręgowych izbach radców prawnych w Białymstoku, Krakowie, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze, przy uwzględnieniu możliwości osobowych tych ośrodków.

W sprawie przeprowadzenia, objętych akcją, mediacji umownych, należy kontaktować się bezpośrednio z wybranymi ośrodkami mediacyjnymi.

W przypadku ośrodka łódzkiego osobą koordynującą jest radca prawny Agata Olędzka-Nowacka tel.: 726 500 777 e-mail: a.nowacka@mediator-kancelaria.pl.

Kontakt