Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 18 września 2020

Teraz trwają intensywne prace przy odbudowie kamienicy przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 29 - Stefan Brajter / UMŁ

Łódź rewitalizuje. Trwają intensywne prace przy odbudowie kamienicy przy ul. Rewolucji 1905 r.

Małgorzata Loeffler / ZIM

Część kamienicy przy ul. Rewolucji 1905 r. musiała... więcej

środa, 16 września 2020

Przebudowane ulice Wolborska i Podrzeczna połączą Stary Rynek z parkiem Staromiejskim - Paweł Łacheta / UMŁ

Łódź rewitalizuje ul. Wolborską i Podrzeczną

Tomasz Andrzejewski / ZIM

Zmieniamy dolinę Łódki. To jeden z najciekawszych... więcej

czwartek, 10 września 2020

Ulica Północna - wizualizacja

Łódź Rewitalizuje. Ogrodowa i Północna

Tomasz Andrzejewski / ZIM

Wypracowaliśmy najlepsze rozwiązania dla ul.... więcej

Propozycje aranżacji przestrzeni wokół bloków dla wspólnot mieszkaniowych

- Mieszkańcy zgłaszają uwagi dotyczące zagospodarowania przestrzeni wokół ich bloków – powiedział Marcin Hencz, radny Rady Miejskiej.

- Łodzianie często podpowiadają, gdzie należałoby utworzyć nowe miejsca parkingowe, zasadzić drzewa  czy zbudować mały plac zabaw. Chciałbym przypomnieć, że istnieją miejskie programy umożliwiające aranżację przestrzeni na osiedlach. W ramach tych projektów można nabywać grunty wokół bloków z 20% bonifikatą. Możliwe jest także skorzystanie z formy użyczenia terenu lub dzierżawy – dodał radny Marcin Hencz.

 

- Wspólnoty mieszkaniowe mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta Łodzi o nieodpłatne udostępnienie terenu w formie użyczenia – poinformowała Agnieszka Dobrucka, zastępca dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ.

- Można wówczas zaaranżować obszar zielony lub miejsca postojowe. Jedynym warunkiem jest to, że muszą być to miejsca ogólnodostępne.

Łódź posiada również program „Zielone podwórka”. Miasto może współfinansować projekty obejmujące urządzanie zieleni, budowę, remont ciągów pieszych, zakup i montaż urządzeń małej architektury (w tym placów zabaw),  z wyłączeniem m.in. urządzania parkingów i miejsc parkingowych oraz urządzania i wyposażenia miejsc do składowania odpadów w innej formie niż parkowe kosze na śmieci. Miasto współfinansuje inwestycje do 75% ceny określonej w kosztorysie projektu w kwocie nie wyższej niż 35 000 zł brutto. Pozostałą kwotę finansuje wspólnota mieszkaniowa – dodała zastępca dyrektora Agnieszka Dobrucka.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/?tx_edgeknowledgebase_article%5Baction%5D=show&tx_edgeknowledgebase_article%5Bcontroller%5D=Article&tx_edgeknowledgebase_article%5Barticle%5D=3122

Kontakt