Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

czwartek, 6 czerwca 2019

Łódzki Port Opowieści zaprasza

Patrycja Wojtaszczyk

Stowarzyszenie Kamienica 56 zaprasza na niezwykłe... więcej

piątek, 31 maja 2019

Czerwiec pełen wydarzeń!

Patrycja Wojtaszczyk

Czerwiec i sprzyjająca pogoda to dobry czas na... więcej

wtorek, 28 maja 2019

Zapraszamy na wakacyjne praktyki studenckie!

Patrycja Wojtaszczyk

Studenci zainteresowani procesem rewitalizacji... więcej

Szukamy partnerów do innowacyjnego projektu UIA!

Ogłoszony został otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions.

Celem partnerstwa jest wspólne wypracowanie założeń i złożenie wniosku o dofinansowanie do konkursu ogłoszonego w dniu 15 października 2018 r. w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions, uruchomionej przez Komisję Europejską oraz realizacja projektu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji. Termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 31 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 (CET).

Miasto Łódź zdecydowało się składać dokumentację konkursową do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach inicjatywy UE Urban Innovative Actions (UIA) w obszarze „Ubóstwo” („Poverty”). Projekty, które mają szansę uzyskać wsparcie w ramach inicjatywy UIA, powinny być przygotowywane i realizowane w szerokim partnerstwie różnorodnych jednostek, w tym organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw.

Projekt o roboczym tytule „Zielone Centrum na Starym Polesiu” jest koncepcją wielokierunkowej interwencji, współtworzonej przez mieszkańców Łodzi, łączącej m.in. aspekty społeczne (edukacyjne i pracę społeczną), infrastrukturalne (rozwiązania projektowe i budowlane – pasywny remont zabytkowego budynku), przyrodnicze (utworzenie parku kieszonkowego lub innej zielonej przestrzeni publicznej), ekonomiczne (model ekonomizacji hali, aktywizacja zawodowa w kierunku zielonych zawodów) oraz informacyjne (komunikacja skierowana do mieszkańców).

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs adresować powinny minimum jedno z zagadnień, których opracowanie i wdrożenie przyczyni się do realizacji celu projektu, jakim jest poprawa sytuacji życiowej najmłodszych łodzian poprzez przerwanie kręgu dziedziczenia biedy przy wsparciu kompetencji dorosłych mieszkańców Łodzi w zielonych miejscach pracy. Rozwiązania proponowane w projekcie powinny cechować się możliwością skalowalności oraz transferu.

Zapoznaj się ogłoszeniem o naborze

Zapoznaj się ze stroną inicjatywy Urban Innovative Actions

Zainteresowane podmioty zapraszamy na otwarte spotkanie, które odbędzie się 9 stycznia o godz. 12 w Biurze ds. Rewitalizacji (ul. Piotrkowska 171).

Oferty partnerstwa można składać do 23 stycznia.

Wszelkich informacji na temat zasad partnerstwa udziela p. Agata Burlińska - tel. (42) 638-43-46, a.burlinska@uml.lodz.pl.

Kontakt