Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 29 maja 2020

Ponad półtora tysiąca drzew pojawi się w tym roku na łódzkich ulicach. , Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Zielono nam. Ponad półtora tysiąca drzew pojawi się w tym roku na łódzkich ulicach

omasz Walczak / BKSiDŁ

Półtora tysiąca drzew „wyrośnie” w tym roku w... więcej

 Już w długi weekend, począwszy od 10 czerwca, Monopolis zainauguruje swoją kulinarną działalność na mapie Łodzi. , fot. Paweł Łacheta/UMŁ

Monopolis gotuje się do kulinarnych spotkań

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Rewitalizacja niezwykłego zespołu Monopolu... więcej

czwartek, 28 maja 2020

Rewitalizacja kolejnych famuł na Księżym Młynie , fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Rewitalizacja kolejnych famuł na Księżym Młynie

Małgorzata Loeffler / ZIM

Na Księżym Młynie rusztowania zakryły dwa kolejne... więcej

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców z Łodzi

Jednorazowe pożyczki z Funduszu Pracy do 5 tys. zł z przeznaczeniem na koszty bieżącej działalności już działają. Do rozpatrzenia jest 25 wniosków, a 3 przedsiębiorców dziś dostaje już pieniądze.

Pożyczki są dedykowane mikroprzedsiębiorcom tj. zatrudniającym do 10 pracowników, prowadzącym działalność przed 1 marca 2020 r., którzy osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro (art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców).

Wysokość pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł, a pieniądze są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Czas spłaty to 12 miesięcy, jest karencja spłaty kapitału z odsetkami na 3 miesiące licząc od daty udzielenia wsparcia. Pożyczka może być umorzona - na wniosek mikroprzedsiębiorcy pod warunkiem, że w ciągu 3 miesięcy od jej udzielenia stan zatrudnienia nie zmniejszy się w stosunku do stanu na 29 lutego 2020 r. (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Dokumenty niezbędne do uzyskania pożyczki należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi – drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub zostawiając kopertę w pojemniku wystawionym przed siedzibą PUP przy ul. Milionowej 91.

Szczegółowe informacje oraz druki do wypełnienia na: https://lodz.praca.gov.pl/-/11919209-nowe-instrumenty-rynku-pracy

Kontakt