Łódź Rewitalizuje

Działania

Kilińskiego 36

  

Najważniejsze ogłoszenia

Zaprojektuj i wybuduj. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej (dokumentacja została odebrana w całości z wyłączeniem projektu w zakresie węzła c.o.), realizowane są roboty budowlane.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

czerwiec 2024 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Budynki zostaną całkowicie odnowione wraz z podwórkiem. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek będzie podłączony do centralnego ogrzewania. W budynku pojawi się winda, która będzie obsługiwała piętra Centrum Interwencji Kryzysowej. Nawierzchnia podwórka zostanie wykonana z kostki kamiennej oraz posadzona zostanie trawa. Zasadzone zostaną również niskie krzewy. W podwórku ustawione zostaną  ławki i małe kosze na śmieci. Powstanie również altana wypoczynkowa. Do dyspozycji mieszkańców będzie stojak na rowery, trzepak oraz kosz na śmieci. Dzieci będą mogły korzystać z karuzeli i huśtawki, które będą znajdywały się na tartanowej nawierzchni. Na podwórzu przewidziano dwa miejsca parkingowe, w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnością oraz jedno dla służb miejskich związanych z obsługa CIK. Tak zorganizowane podwórko będzie przyjaznym miejscem spotkań dla mieszkańców budynku. Powstaną budki lęgowe dla jerzyków.

W budynku powstanie:

 • 27 mieszkań komunalnych, w tym 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnością
 • mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą
 • wydzielone pomieszczenie na wózki i rowery
 • Centrum Interwencji Kryzysowej
 • 5 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 29 lipca 2017 roku:

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.25.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 8 września 2017 r. Wpłynęła 1 oferta:

 • 11 380 020,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. i Erekta Budownictwo Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 567 520,73 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: lipiec 2018

II przetarg został ogłoszony 7 lipca 2018 roku:

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.15.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nie odbyło się 21 sierpnia 2018 r. z uwagi na brak ofert.

Ogłoszenie III przetargu: kwiecień 2018

III przetarg został ogłoszony 3 kwietnia 2018 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.19.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: maj 2019

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 10 maja 2019 r. Wpłynęły 2 oferty:

 • 15 987 000,00 zł - Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA - BUD
 • 16 645 050,00 zł - Maria Potz Mosaicon

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 482 435,49  zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie IV przetargu: lipiec 2019

IV przetarg został ogłoszony 3 lipca 2019 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.54.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2019

W IV przetargu otwarcie ofert nastąpiło 6 sierpnia 2019 r. Wpłynęły 3 oferty:

 • 14 999 440,00 zł - PAGMA Projekt Sp. z o.o.
 • 15 547 000,00 zł - ZAB – BUD Sp. z o.o.
 • 15 811 980,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 482 435,49 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie V przetargu: kwiecień 2020

V przetarg został ogłoszony 30 kwietnia 2020 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.39.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie oferty: czerwiec 2020

W V przetargu otwarcie ofert nastąpiło 3 czerwca 2020 r. Wpłynęły 2 oferty:

 • 14 148 900,00ł - Erekta Budownictwo Specjalistyczna Sp. z o. o.
 • 11 770 000,00 - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik i
  Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 482 435,49  zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania: październik 2020

Postępowanie unieważniono 15 października 2020 roku z uwagi na
fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do oferty z najniższą ceną.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie VI przetargu: grudzień 2020

VI przetarg został ogłoszony 24 grudnia 2020 roku:

Numer przetargu: DSR-ZP-II.271.52.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: luty 2021

W VI przetargu otwarcie ofert nastąpiło 4 lutego 2021 r. Wpłynęło 5 ofert:

 • 15 370 000,00 zł - Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o o
 • 15 440 000,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski i INVESSA Justyna Kołodziejczyk
 • 13 949 430,00 zł - PAGMA-BUD Spółka z o.o. Spółka komandytowa
 • 14 816 900,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.
 • 13 140 000,00 zł - Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 486 125,48 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: sierpień 2021

Umowa z wykonawcą została podpisana 2.08.2021 roku.

Projektowanie: sierpień 2021 - maj 2022
Rozpoczęcie remontu: połowa 2022
Zakończenie remontu: listopad 2023
Wprowadzenie mieszkańców: I kwartał 2024
Uruchomienie Centrum Interwencji Kryzysowej: 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Ewa Bogusiak tel. 42 638 50 58 e.bogusiak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Martyna Gębka tel. 519 791 244 m.gebka@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019 r.

Kontakt