Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Jaracza (na odcinku Wschodnia - Kilińskiego)

Inwestycja zakończona w grudniu 2019 r.

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja,

Po obu stronach ulicy wykonano chodnik o szerokości 2,6÷3,2 m z kostki, płyt i kostki granitowej. Ulica została wykonana jako jednojezdniowa, jednokierunkowa, dwupasmowa. Ruch prowadzony jest w kierunku zachodnim. Jezdnia została zwężona do 6 m. Dzięki uzyskanej przestrzeni, po stronie południowej powstały miejsca parkingowe. Pasy ruchu mają szerokość 2,75 m od strony południowej, natomiast od strony północnej 3,25 m. Powstał wyniesiony przystanek. Nowe drzewa zostały posadzone w miejscach wypełnionych mieszanką kamienno-glebową. Wykonany został także automatyczny system nawadniający rośliny. Po obu stronach ulicy posadzono krzewy, byliny oraz rośliny płożące. Dominują rośliny liściaste. Zakres robót objął również remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla kamienic. Przebudowana została sieć elektryczna oraz wymieniono istniejącą infrastrukturę oświetleniową.

Na ulicy powstały:

 • 2 ławki peronowe,
 • 6 ławek ulicznych,
 • 7 koszy ulicznych,
 • 10 stojaków rowerowych,
 • 215 metrów barierki trawnikowej,
 • 12 krat poziomych zabezpieczających drzewa,
 • 12 krat pionowych zabezpieczających drzewa,
 • 16 opraw oświetlenia ulicznego,
 • 14 słupów oświetleniowych,
 • automatyczny słupek drogowy,
 • słupek przystankowy,
 • kosz przystankowy.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: czerwiec 2017

Przetarg został ogłoszony 27 czerwca 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.23.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 23 sierpnia 2017 r. Wpłynęły 4 oferty (na pakiet 3 ulic):

 • 12 915 000,00 zł - IDS-BUD S.A.
 • 14 757 099,23 zł - KRAL Sp. z o.o.
 • 16 558 627,41 zł - STRABAG Sp. z o.o.
 • 15 076 971,00 zł - "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Sp. J.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 966 886,73 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: listopad 2017

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 17 listopada 2017 r. na kwotę 12 915 000,00 zł (na pakiet 3 ulic).

Projektowanie: listopad 2017 - czerwiec 2018
Rozpoczęcie remontu: lipiec 2018

Rozbiórka jezdni rozpoczęła się 25 maja 2018 r.

Zakończenie remontu: grudzień 2019

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt