Łódź Rewitalizuje

Działania

Włókiennicza 2

  

Najważniejsze ogłoszenia

Trwa remont kamienicy.

Inwestycja realizowana łącznie z nieruchomością ul. Wschodnią 52

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2023

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania komunalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Lokale usługowo-handlowe,

Budynek zostanie gruntownie odnowiony. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek będzie podłączony do centralnego ogrzewania. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:

 • 21 mieszkań komunalnych, w tym 1 dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • 4 lokale usługowe przeznaczone na wynajem

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską  i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 26 lipca 2017 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.49.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 19 września 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na pakiet 4 kamienic przy ul. Włókienniczej 2, 4 oraz ul. Wschodniej 50, 52):

 • 40 882 842,14 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
 • 44 819 635,48 zł - Mosty Łódź S.A.
 • 30 894 607,41 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 31 031 763,83 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: luty 2018

II przetarg został ogłoszony 20 lutego 2018 roku:

Numer przetargu:  DOA-ZP-III.271.13.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 16 kwietnia 2018 r. Wpłynęła 1 oferta (na pakiet 3 kamienic przy ul. Wschodniej 50, 52 i ul. Włókienniczej 2):

 • 38 595 814,07 zł - Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 26 302 986,97 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2018

Umowa z firmą Mosty Łódź S.A. została podpisana 28 września 2018 r. na kwotę 38 595 814,07 zł. (na pakiet 3 kamienic przy ul. Wschodniej 50, 52 i ul. Włókienniczej 2).

Projektowanie: wrzesień 2018 - grudzień 2019
Rozwiązanie umowy: luty 2020

W dniu 18.02.2020 r. Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą, z uwagi na przerwanie przez niego realizacji robót. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca wykonał dokumentację projektową, trwały prace nad przejęciem praw autorskich do dokumentacji. Przeprowadzono inwentaryzację prac prowadzonych do dnia 18.02.2020 przez Wykonawcę.

Ogłoszenie III przetargu: lipiec 2020

Przetarg został ogłoszony 3 lipca 2020 roku:

Numer przetargu:  ZIM-DZ.2621.9.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: styczeń 2021

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 14 stycznia 2021 r. Wpłynęło 5 ofert:

 • 19 390 000,00 zł - Konsorcjum Firm: VARITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA i VARITEX CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • 16 544 970,80 zł - "BUDOMAL" PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE RAFAŁ LEŚNIAK
 • 11 890 800,00 zł - PAGMA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 • 12 878 400,00 zł - ZAB-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • 13 695 300,00 zł - ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "AMER-BUD" JABŁOŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 500 438,10 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: luty 2021

Wybór wykonawcy w przetargu nastąpił 23 lutego 2021 roku:

 • PAGMA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 11 890 800,00 zł

Przejdź do informacji o wyniku postępowania

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2021

W dniu 27.04.2021 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania przewidziana jest na 16 miesięcy.

Rozpoczęcie remontu: maj 2021
Zakończenie remontu: przełom lipiec 2023
Wprowadzenie mieszkańców: 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Agnieszka Stachowicz-Kassyańska tel. 42 272 64 99 a.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Agnieszka Skibińska tel. 798 734 702 a.skibinska@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
       
       

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt