Łódź Rewitalizuje

Działania

Włókiennicza 6

Inwestycja zakończona w kwietniu 2021 r.

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Plac zabaw,

Budynek został odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania wyposażono są w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownemu remontowi została poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyskał dostęp do sieci światłowodowej. Istnieje dostęp do parteru budynku frontowego dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia podwórza została wymieniona i odnowiona. Wykonana jest z kostki kamiennej. Na podwórku pojawiły się ławki, w tym dwie z pergolą oraz altana jako miejsce dla spotkań mieszkańców. Jest również mały plac zabaw. Nie zabrakło wiaty na wózki i rowery. Wejście do budynku oraz miejsce spotkań dla mieszkańców, a także wiata na rowery i wózki są oświetlone. W podwórku znalazły się 3 miejsca parkingowe. Ponadto zainstalowane zostały budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstało:

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 26 lipca 2017 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.49.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 19 września 2017 r. Wpłynęły 2 oferty (na pakiet 2 kamienic przy ul. Włókienniczej 6, 8):

  • 10 775 239,71 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 9 577 082,01 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 644 502,93 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: luty 2018

II przetarg został ogłoszony 22 lutego 2018 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.22.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 11 kwietnia 2018 r. Wpłynęła 1 oferta (na pakiet 4 kamienic przy ul. Włókienniczej 4, 6, 8):

  • 22 159 211,71 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 15 677 862,99 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: lipiec 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak została podpisana 9 lipca 2018 r. na kwotę 22 159 211,71 zł.

Projektowanie: od lipca 2018 do grudnia 2019
Rozpoczęcie remontu: marzec 2019
Zakończenie remontu: kwiecień 2021
Wprowadzenie mieszkańców: 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2021 r.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Skibińska Agnieszka tel. 798 734 702 a.skibinska@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
placówki opiekuńczo-wychowawczej Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt