Łódź Rewitalizuje

Działania

Przebicie od Legionów 15 do Zachodniej/Ogrodowej

Inwestycja zakończona w czerwcu 2020 r.

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Inwestycja połączyła ul. Legionów (poprzez posesję Legionów 15) z ul. Zachodnią, Ogrodową i Gdańską. Powierzchnia ciągu została wykonana z różnokolorowej kostki kamiennej. Zostały utworzone chodniki i koliste skwery. Przestrzeń wyposażono w 10 ławek z oparciem, 2 kosze na odpady, 2 kosze na psie nieczystości oraz 4 stojaki rowerowe. Na potrzeby realizacji inwestycji została rozebrana część istniejącego, murowanego ogrodzenia Żłobka Miejskiego. Powstały nowe, ażurowe ogrodzenie na podmurówce. Zgodnie z sugestią mieszkańców zamontowana została także brama pożarowa oddzielająca podwórko od ciągu jezdnego łączącego ul. Zachodnią i Ogrodową. Zachowano i zabezpieczono 16 rosnących na obszarze nieruchomości drzew. Teren pod ciągiem pieszo-jezdnym został wyposażony w niezbędną infrastrukturę podziemną. W przestrzeni zainstalowano oświetlenie parkowe, dekoracyjne oraz podświetlenie zieleni. Ponadto zostały posadzone krzewy niskie, byliny oraz trawy ozdobne podłączone do automatycznego systemu nawadniania.

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRZEBICIE

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: październik 2017

Przetarg został ogłoszony 31 października 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.48.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 12 grudnia 2017 r. Wpłynęły 2 oferty (za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów):

  • 14 992 470,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 20 499 746,41 zł - Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 9 397 360,15 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: luty 2018

W przetargu wykonawca został wyłoniony 13 lutego 2018 roku:

  • 14 992 470,00 zł - IDS - BUD S.A. (inwestycja obejmująca budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów):

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 27 kwietnia 2018 r. na kwotę 14 992 470,00 zł. za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów.

Projektowanie: od kwietnia 2018 do stycznia 2019
Rozpoczęcie remontu: czerwiec 2019
Zakończenie remontu: czerwiec 2020

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 272 61 86 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt