Łódź Rewitalizuje

Działania

Włókiennicza 4

Inwestycja zakończona w grudniu 2021 r.

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Kamienica została całkowicie odnowiona oraz podłączona do centralnego ogrzewania. Mieszkania zostały wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzono w wanny lub prysznice, ubikacje oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostały poddane instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Zlikwidowane zostały zewnętrzne wejścia do piwnic. Budynek uzyskał dostęp do sieci światłowodowej. Nawierzchnia podwórza została wymieniona i odnowiona, wykonano ją z kostki kamiennej. Na podwórku ustawiono ławki i altanę, jako miejsce spotkań dla mieszkańców. Na wyznaczonych terenach zielonych zostały posadzone krzewy, drzewa, a wokół nich zasiano trawnik. Ponadto powstały budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków. W zachowanych pomieszczeniach gospodarczych powstały miejsca parkingowe dla rowerów oraz wózków.

W budynku powstało:

  • 25 mieszkań komunalnych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej
  • 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem
  • 3 pracownie

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 26 lipca 2017 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.49.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 19 września 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na pakiet 4 kamienic przy ul. Włókienniczej 2, 4 oraz ul. Wschodniej 50, 52):

  • 40 882 842,14 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 44 819 635,48 zł - Mosty Łódź S.A.
  • 30 894 607,41 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 31 031 763,83 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: luty 2018

II przetarg został ogłoszony 22 lutego 2018 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.22.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 11 kwietnia 2018 r. Wpłynęła 1 oferta (na pakiet 4 kamienic przy ul. Włókienniczej 4, 6, 8):

  • 22 159 211,71 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 15 677 862,99 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: lipiec 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak została podpisana 9 lipca 2018 r. na kwotę 22 159 211,71 zł.

Projektowanie: od lipca 2018 do grudnia 2019
Rozpoczęcie remontu: maj 2019

6 maja 2019 roku teren nieruchomości przekazano wykonawcy remontu celem rozpoczęcia prac budowlanych. 

Zakończenie remontu: grudzień 2021
Wprowadzenie mieszkańców: 2022

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2022 r.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Agnieszka Skibińska tel. 798 734 702 a.skibinska@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt