Łódź Rewitalizuje

Działania

Tuwima 33

Inwestycja zakończona we wrześniu 2020 r.

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: styczeń 2017

I Przetarg został ogłoszony 11 stycznia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.1.2017

Przejdź do strony przetargu

Ogłoszenie II przetargu: styczeń 2017

II przetarg został ogłoszony 18 stycznia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.2.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 lipca 2017 r. Wpłynęły 2 oferty (na pakiet 2 kamienic przy ul. Tuwima 33 i Tuwima 35):

  • T.B.I. TASBUD S.A. - 15 360 740,34 zł
  • BUDOMAL Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe Rafał Leśniak 15 726 428,61 zł

Zaplanowana przez Miasto kwota: 15 891 600,00 zł (na pakiet 2 kamienic przy ul. Tuwima 33 i Tuwima 35):

Przejdź do protokołu z otwarcia ofert

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak została podpisana 12 stycznia 2018 r. na kwotę 15 726 471,15 zł.

Projektowanie: od stycznia 2018 do marca 2019
Rozpoczęcie remontu: sierpień 2018

7 sierpnia 2018 r. wykonawcy został przekazany plac budowy.

Zakończenie remontu: wrzesień 2020

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Lokale usługowo-handlowe, Pracownie artystyczne, Instytucje społeczne, Drzewa, Zieleń,

Budynek mieszkalny przy ul. Tuwima 33 został gruntownie wyremontowany. Dodatkowo rozbudowano zachodnią oficynę kamienicy i północną część poddasza budynku frontowego. Łączna powierzchnia mieszkań została powiększona. Podłączono centralne ogrzewanie. W kamienicy na parterze i w części rozbudowanej swoje miejsce znalazł Dom Dziennego Pobytu. W ramach dodatkowej funkcji społecznej w tym budynku powstało mieszkanie chronione dla osób z pieczy zastępczej. Poza tym na paterze znajdują się lokale usługowo-handlowe, natomiast na poddaszu miasto zaproponowało twórcom powierzchnie na pracownie. Na dziedzińcu wewnętrznym budynku stworzona została przestrzeń wypoczynkowa, z dodatkową zielenią w postaci drzew i krzewów, pergolami oraz ławkami. 

W budynku powstało:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Robert Prus tel. 798 733 857 r.prus@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
mieszkań chronionych Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyna Gawrońską,, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt