Łódź Rewitalizuje

Działania

Plac Wolności

Inwestycja zakończona w kwietniu 2024 r.

 

 

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja, Meble miejskie, Układ ulic,

Ruch samochodowy oraz tramwajowy odbywał tylko po stronie północnej placu. Natomiast południowa strona jest przeznaczona dla ruchu pieszego. Nawierzchnia Placu Wolności wraz z torowiskiem została całkowicie wymieniona. Jezdnia o szerokości 6,5 m wykonana została z kostki granitowej, a pozostała nawierzchnia placu z płyt granitowych. Przystanek komunikacji miejskiej został wyniesiony i pokryty nawierzchnią antypoślizgową. Nasadzono także drzewa, krzewy i inne niskie rośliny. Pomiędzy dwoma rzędami nasadzeń urządzono strefę zabaw dla dzieci. W północnej i południowej części placu powstały fontanny w formie tryskaczy schowanych w nawierzchnię.

Zakres robót obejmował remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowano także sieć elektryczną z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Na Placu Wolności powstały:

 • 4 wiaty przystankowe z koszami,
 • 58 ławek ulicznych,
 • 18 koszy ulicznych,
 • 81 stojaków rowerowych,
 • 40 opraw oświetlenia ulicznego,
 • 24 słupy trakcyjno-oświetleniowe,
 • 8 kompletów z elementami zabaw dla dzieci,
 • 3 komplety gablot Systemu Informacji Miejskiej,
 • 8 gablot typu „City-light”,
 • fontanna z podświetleniem LED.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: listopad 2017

I przetarg został ogłoszony 9 listopada 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.50.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 28 grudnia 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na komplet 6 ulic łącznie):

 • 78 942 228,95 zł - Mosty Łódź S.A.
 • 88 999 725,00 zł - IDS-BUD S.A.
 • 89 206 749,89 zł - Konsorcjum: Progreg Infracity Sp. z o.o., MPK Łódź Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo drogowo-budowlane KEMY Sp. z o.o., KRAL Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 44 721 728,18 zł (na komplet 6 ulic łącznie)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu:

II przetarg został ogłoszony 11 października 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.23.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 14 grudnia 2018 roku. Wpłynęły 2 oferty:

 • 73 185 000,00 zł -  IDS - BUD S.A.
 • 62 588 426,67 zł  - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 479 346,34 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie III przetargu (na projekt): kwiecień 2019

III przetarg (na wykonanie dokumentacji projektowej) został ogłoszony 25 kwietnia 2019 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.27.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2019

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 11 czerwca 2019 roku. Wpłynęły 4 oferty:

 • 1 353 000,00 zł -  Progreg Sp. z o.o.
 • 819 303,00 zł - Konsorcjum: 1. mamArchitekci Sp. z o.o. (lider konsorcjum) 2. A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska
 • 970 470,00 zł - Konsorcjum: 1. Polska Inżynieria Sp. z o.o. (lider konsorcjum) 2. MODUS Biuro Projektowo- Wykonawcze Sp. z o.o.
 • 861 000,00 zł - Pas Projekt Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 607 480,06 PLN zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: sierpień 2019

Umowa z wykonawcą została podpisana 9 sierpnia 2019 r.

Projektowanie: od września 2019 do września 2021
Ogłoszenie IV przetargu (na prace budowlane): lipiec 2021

IV przetarg został ogłoszony 27 lipca 2021r. 

Numer przetargu: DSR-ZP-III.271.64.2021

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2021

Otwarcie ofert w IV przetargu nastąpiło 15 września 2021 r.  Wpłynęły 4 oferty:

 • 43 369 881,97 zł -BUDOMAL Rafał Leśniak Sp. z o.o.
 • 54 749 445,00 zł - BUDIMEX S.A.
 • 79 950 000,00 zł - TRAKCJA S.A.
 • 57 984 064,17 zł - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 118 576,60 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

15.09 nastąpiło otwarcie ofert, a 23.09 odbyła się aukcja elektroniczna, która zakończyła się najniższą kwotą w wysokości 35 410 881,00 zł.

Rozpoczęcie remontu: kwiecień 2022

Prace remontowe na placu rozpoczęły się 25 kwietnia 2022 roku.

Zakończenie remontu: luty 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PLAC

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Poniżej znajduje się interaktywny wirtualny spacer, który stanowi wizualizację Projektu nr 4 Rewitalizacji Obszarowej miasta Łodzi. Prezentowana wycieczka przygotowana jest w oparciu o Programy Funkcjonalno-Użytkowe, projekty wykonawcze oraz inwentaryzację stanu istniejącego miasta i jest ona systematycznie aktualizowana.
UWAGA!
Model ma charakter poglądowy i uproszczony, nie odzwierciedla w sposób dokładny rzeczywistego wyglądu przestrzeni i zabudowy. CZYTAJ WIĘCEJ >>

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Paweł Chojnacki tel. 42 638 48 91 pa.chojnacki@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt