Łódź Rewitalizuje

Działania

Pomorska 11

Inwestycja zakończona w październiku 2022 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe, Zieleń, Meble miejskie, Plac zabaw,

Wszystkie budynki zostaną całkowicie odnowione. Zyskają nowa elewację, a ich wnętrza będą przebudowane i dostosowane do pełnienia wyznaczonych funkcji. W budynkach powstaną mieszkania wyposażone w aneks kuchenny lub kuchnię oraz łazienkę. Znajdować się w nich będą także lokale użytkowe. Powstanie także Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym. Zmiany zajdą także na podwórzu. Położona zostanie nowa nawierzchnia wykonana z kostki kamiennej. Powstanie mały, ogrodzony plac zabaw, który będzie wyposażony w karuzelę i piaskownicę. Nie zabraknie również zieleni. W wyznaczonym miejscu  pojawi się trawnik oraz posadzone będą krzewy. Możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu ułatwią postawione ławki. Do dyspozycji mieszkańców będzie także trzepak, altana na odpady oraz małe kosze na śmieci pozwalające utrzymać czystość na podwórku.

W budynku powstanie:

  • 12 mieszkań komunalnych
  • 4 lokale usługowe przeznaczone na wynajem
  • Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.83.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 6 196 429,82 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki

Zaplanowana przez Miasto kwota: 3 654 475,44 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: październik 2017

II przetarg został ogłoszony 27 października 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.121.2017

Przejdź do strony przetargu

 

 

 

Ogłoszenie III przetargu: maj 2018

III przetarg został ogłoszony 23 maja 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.13.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 28 czerwca 2018 r. Wpłynęły 1 oferta:

  • 8 280 210,00 zł - Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "IZOLBUD" Sp. z o.o., Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 3 643 887,13 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie IV przetargu: październik 2018

IV przetarg został ogłoszony 16 października 2018 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.129.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2018

W IV przetargu otwarcie ofert nastąpiło 5 grudnia 2018 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 6 860 000,00 zł - Konsorcjum: FHU WarBud Wojciech Wardencki, WarBud Sp. z o.o.
  • 13 039 800,00 zł - PUH Dekorum - Bud Kontrakty Sp. z o.o. Sp. k
  • 6 930 000,00 zł - Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk

Zaplanowana przez Miasto kwota: 3 643 564,35 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2019

Umowa z wykonawcą została podpisana 4 kwietnia 2019 r.

Projektowanie: od kwietnia 2019 do lutego 2020
Rozpoczęcie remontu: marzec 2020

Wykonawca przejął plac budowy 23 marca 2020 roku.

Zakończenie remontu: październik 2022
Wprowadzenie mieszkańców: czwarty kwartał 2022

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w czwartym kwartale 2022 r.

Uruchomienie świetlicy środowiskowej: czwarty kwartał 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Agnieszka Pytel-Lutomska tel. 42 638 51 87 a.pytel@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Anita Stefaniak tel. 798 733 127 a.stefaniak@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt