Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Ogrodowa i ulica Północna (na odcinku Zachodnia - Kilińskiego)

  

Najważniejsze ogłoszenia

Trwają prace budowlane. Utrudnienia w ruchu.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

grudzień 2023 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Układ ulic,

Po południowej stronie zostanie wykonany chodnik dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości 4,3÷5,3 m. Północna strona od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej będzie posiadała ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m. Będzie on oddzielony od jezdni pasem zieleni (3,75 m). Strefy ruchu pieszo-rowerowego zostaną wykonane z kostki kamiennej. Od ul. Nowomiejskiej do ul. Franciszkańskiej chodnik wraz ze ścieżką rowerową (nawierzchnia asfaltowa) będzie szeroki na 2 m i oddzielony będzie od jezdni 2,5 m pasem zieleni. Jezdnia będzie wykonana, jako dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Rozdzielać je będzie zielone torowisko tramwajowe. Szerokość pasów ruchu zostanie zwężona do 2,75 m i 3,25 m, natomiast torowiska do 6,8 m. Planowane zwężenia pozwolą wygospodarować dodatkową przestrzeń dla pieszych oraz rowerzystów. Nowe drzewa zostaną posadzone w miejscach wypełnionych mieszanką kamienno-glebową. Wykonany będzie także automatyczny system nawadniający rośliny. Po obu stronach ulicy zostaną posadzone krzywy, pnącza, byliny i rośliny płożące. Pojawią się również trawy ozdobne. Dominować będą rośliny liściaste. Elementy przystanku zostaną wykonane w stylu z XIX i XX w. Zakres robót będzie obejmował remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Na ulicy powstanie:

 • 7 wiat przystankowych z ławkami i koszami,
 • 60 stojaków rowerowych,
 • 40 ławek ulicznych,
 • 32 kosze uliczne,
 • 250 metrów pergoli wraz ze zintegrowanymi ławkami,
 • 1 komplet gablot Systemu Informacji Miejskiej.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: listopad 2017

I przetarg został ogłoszony 9 listopada 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.50.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 28 grudnia 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na komplet 6 ulic łącznie):

 • 78 942 228,95 zł - Mosty Łódź S.A.
 • 88 999 725,00 zł - IDS-BUD S.A.
 • 89 206 749,89 zł - Konsorcjum: Progreg Infracity Sp. z o.o., MPK Łódź Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo drogowo-budowlane KEMY Sp. z o.o., KRAL Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 44 721 728,18 zł (na komplet 6 ulic łącznie)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: maj 2018

II przetarg został ogłoszony 15 maja 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.10.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

 • 64 812 198,12 zł - Mosty Łódź S.A.
 • 49 792 000,00 zł - konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane "Kemy" Sp. z o.o., LARKBUD Sp. z o.o., PROGREG Infracity Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 23 939 732,67 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie III przetargu (na dok. projektową): kwiecień 2019

III przetarg został ogłoszony 19 kwietnia 2019 roku.

Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. 

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.22.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2019

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 10 czerwca 2019 r. 

 

 

Wynik przetargu: czerwiec 2019

Postępowanie zostało unieważnione 25. czerwca 2019 r.

Ogłoszenie IV przetargu (na dok. projektową): lipiec 2019

IV przetarg (na wykonanie dokumentacji projektowej) został ogłoszony 15 lipca 2019 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.55.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2019

W IV przetargu otwarcie ofert nastąpiło 29 sierpnia 2019 roku. Wpłynęły 3 oferty:

 • 1 143 900,00 zł -  Progreg Sp. z o.o.
 • 922 500,00 zł - Polska Inżynieria Sp. z o.o
 • 1 084 860,00 zł - Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu

Zaplanowana przez Miasto kwota: 988 844,44 PLN zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2019

Umowa z firmą Polska Inżynieria Sp. z o.o. została podpisana 24 października 2019 roku.

Projektowanie: od października 2019 do lutego 2021

Po zakończeniu opracowania dokumentacji zostanie ogłoszone postępowanie na realizację inwestycji

Ogłoszenie V przetargu: grudzień 2020

V przetarg został ogłoszony 29 grudnia 2020 roku.

Numer przetargu: DSR-ZP-II.271.59.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: marzec 2021

W V przetargu otwarcie ofert nastąpiło 17 marca 2021 r. Wpłynęło 5 ofert:

 • 47 572 870,00 zł - Trakcja S.A.
 • 56 580 000,00 zł - konsorcjum firm: KRAL sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane KEMY” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „KEMY” sp. z o.o., SPAW-TOR sp. z o.o. sp.k.
 • 56 654 628,60 zł - Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR -KRAK” Sp.
 • 76 777 777,77 zł - WŁODAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
  komandytowa
 • 50 155 418,19 zł - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 22 998 640,12 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie VI przetargu: kwiecień 2021

VI przetarg został ogłoszony 13 kwietnia 2021 roku.

Numer przetargu: DSR-ZP-II.271.33.2021

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2021

W VI przetargu otwarcie ofert nastąpiło 23 lipca marca 2021 r. Wpłynęło 5 ofert:

 • 56 184 084,38 zł - TORPOL S.A
 • 58 828 485,68 zł - Trakcja S.A.
 • 61 280 820,89 zł - ZUE S.A.
 • 60.546.380,26 zł - Konsorcjum firm: KRAL sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „KEMY” sp. z o.o. i ART IN ENERGY sp. z o.o.
 • 71 576 550,80 zł - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 24 455 288,36 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Rozpoczęcie remontu: luty 2022
Zakończenie remontu: grudzień 2023

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Paweł Chojnacki tel. 42 638 48 91 pa.chojnacki@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt