Łódź Rewitalizuje

Działania

Wschodnia 24

Inwestycja zakończona w październiku 2020 r.

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania komunalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

Budynek został całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Gruntownemu remontowi została poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Mieszkania wyposażono w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Z podwórka wydzielony niskim ogrodzeniem zielony skwerek z małym placem zabaw dla dzieci, który dostępny jest zarówno od strony ulicy, jak i strony podwórka. Na skwerku posiano trawę, jak również zorganiozowano niewielkie rabaty oraz nasadzono liczne krzewy. Pojawiły się na nim ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Podwórze kamienicy zostało pokryte dwoma rodzajami kostki kamiennej. Na nim wydzielono miejsce z ławkami służące integracji sąsiedzkiej. Mieszkańcy mają do dyspozycji również trzepak i altanę na odpady. Przechowywanie wózków i rowerów ułatwiają stojaki rowerowe i zamykane pomieszczenie na parterze budynku.

W budynku powstało:

  • 8 mieszkań komunalnych, w tym 1 mieszkanie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.83.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęły 4 oferty:

  • 2 594 998,20 zł - Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk
  • 1 759 996,23 zł - Grupa Budowlana WCS Sp. z o. o.
  • 1 872 772,50 zł - Przeds. Budowlano-Handlowo-Usługowe PRIMBUD,
  • 3 625 374,45 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki

Zaplanowana przez Miasto kwota:  1 934 758,86 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Przejdź do informacji z otwarcia ofert - zestawienie

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2018

Umowa z firmą Grupa Budowlana WCS Sp. z o. o. została podpisana 12 stycznia 2018 r. na kwotę 1 759 996,23 zł.

Projektowanie: od lutego 2018 do marca 2019
Rozpoczęcie remontu: kwiecierń 2019
Zakończenie remontu: październik 2020
Wprowadzenie mieszkańców: początek 2021

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Anita Stefaniak tel. 798 733 127 a.stefaniak@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt